Kocham was wszystkich. Jestem wdzięczny i wzruszony, że natychmiast Mi odpowiedzieliście w tej ważnej misji, największej jaka została zorganizowana


Bóg Ojciec: Bardzo niewielu z was odrzuci jeden nowy światowy kościół, więc Moja Interwencja będzie szybka

ostrzeżenie przed piekłemapostazjanie lękajcie sięprześladowania prorokówmodlitwy Krucjatymiłość do wrogówpoświęcone świecemodlitwa za prześladowcówZmartwychwstanietrzy dni ciemnościSąd Ostatecznyodrzucenie Zbawicielaprzygotowanie do Dnia OstatniegoBóg Ojciec ofiarowuje Swojego Syna Jezusaświat odrzuci cuda
2014-04-20 17:40

Moja najdroższa córko, kiedy wysłałem Mojego Syna, aby odkupił ludzkość, świat Go odrzucił, podobnie jak odrzucili proroków, których wysłałem przed Nim.

Gdy teraz przygotowuję się do wysłania Mojego Syna po raz drugi i ostatni, aby zebrać Moje dzieci i dać im Życie Wieczne, one również odrzucą ten Wielki Akt Miłosierdzia. Przez Moje Słowo dałem człowiekowi Prawdę, a on nadal ją odrzuca. Jak łatwo zapominają. Jakże są ślepi, przecież powiedziałem światu, że przyniosę im Moje Królestwo - Nowy Świat bez końca - ale oni nie mają prawdziwego zrozumienia tego, co oznacza ich dziedzictwo. Nie wszyscy przyjmują Miłosierdzie Mojego Syna, więc przypominam światu o tym, co ma nadejść, po to, by przyszli i przyjęli Moje Królestwo.

Moje dzieci będą stawiały wielki opór wobec tych licznych cudów, jakie ukażę światu, przed przyjściem Mojego Syna. Będzie się wiele o tym mówiło, ale Moi wrogowie sprawią, że Moje dzieci zostaną oszukane tak, że nie przygotują swoich dusz na Chwalebne Życie, które przygotowałem dla każdego z was.

Tak, jak Mój Syn zmartwychwstał trzeciego dnia, tak też objawi się On w trzecim dniu, po trzech dniach ciemności, przy swoim Powtórnym Przyjściu. Pragnę, abyście byli świadomi tych trzech dni ciemności i się ich nie bali. Tylko poświęcone świece zapewnią jedyne światło, na które przyzwalam, aby tym, którzy Mnie kochają, dać możność widzenia i oczekiwania z radością Powrotu Mojego Syna.

Nie bójcie się Mojej Miłości do was ani Mocy, jaką władam, gdyż jest to dla waszego dobra, że pozwalam na wszystkie wydarzenia, które nastąpią w dniach poprzedzających Wielki Dzień. Pozwalam Moim wrogom krążyć po Ziemi. Pozwalam niszczycielom oszukiwać człowieka, gdyż w ten sposób będę poddawał próbie wiarę tych, którzy zostali pobłogosławieni Prawdą. Jednak wiedzcie o tym. Ci, którzy zdradzają Słowo Boże zostaną odrzuceni na pustynię. Ci, którzy atakują i karzą Moje wyświęcone sługi, kochające Mojego Syna, zostaną surowo ukarani. Pozwolę, aby słabi i ci, którzy łatwo dają się zwieść, zostali zwiedzeni po to, by po wypełnieniu się Moich Proroctw danych tobie, Moja córko - pokutowali i Mnie poszukiwali.

Dzieci, Ja przygotowuję was, aby Moja Wola się wypełniła i abyście żyli w Moim Królestwie, gdyż po to się urodziliście. Świat, w którym mieszkacie jest splamiony z powodu złego ducha i jego wpływu. Ziemia jest w tym momencie nękana przez grzech bardziej niż kiedykolwiek, a grzech będzie się teraz rozszerzał, czego doświadczy każdy z was, mający prawdziwą wiarę. Od dziś - Niedzieli Wielkanocnej - każdego dnia musicie pamiętać o Prawdzie, ponieważ bez niej będziecie się błąkali i możecie się zagubić.

Bardzo niewielu z was odrzuci jeden nowy światowy kościół, więc Moja Interwencja będzie szybka. Przyciągnę was do siebie, podniosę na duchu, kiedy ból apostazji stanie się nie do zniesienia i będę ratował wasze dusze na wszystkie sposoby, aby nie stracić was na rzecz Moich wrogów. Pragnę, abyście z łagodnością spoglądali na tych, którzy walczą przeciwko Mojemu Synowi z powodu tej Jego Misji przygotowania świata na Jego Powtórne Przyjście. Proszę was, abyście prosili Mnie, waszego Ojca Przedwiecznego, abym okazał Miłosierdzie wszystkim, którzy próbują przeszkadzać Mojej Ręce, Mojej Hojności, Mojej Mocy i Mojej Boskości poprzez tę szczególną Modlitwę Krucjaty:

Modlitwa Krucjaty (147) Boże Ojcze, okaż miłosierdzie tym, którzy odrzucają Twojego Syna

O Boże, mój Ojcze Przedwieczny, proszę Cię, abyś okazał Miłosierdzie tym, którzy odrzucają Twojego Syna. Wstawiam się za duszami tych, którzy próbują niszczyć Twoich proroków. Błagam o nawrócenie dusz, które są dla Ciebie stracone i proszę, abyś pomógł wszystkim swoim dzieciom, przygotować swoje dusze i zmienić swoje życie zgodnie z Twoją Boską Wolą w oczekiwaniu na Powtórne Przyjście Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.

Idźcie, Moje dzieci i przygotujcie wszystkich, których znacie, ofiarując specjalne modlitwy do Mnie, waszego Ojca Przedwiecznego o Moje Wielkie Miłosierdzie.

Kocham was wszystkich. Ja Jestem Pełnią Miłości, Pełnią Cierpliwości i czekam na waszą odpowiedź. Nigdy nie sądźcie, że nie usłyszę waszych modlitw, gdyż wasze głosy są słodyczą w Moich Uszach, a wasza miłość do Mnie daje Mi wielką radość. Nie istnieje nic takiego, czego bym nie zrobił dla Moich dzieci. Nic.

Idźcie w miłości i radości, gdyż możecie być pewni, że Ja Jestem Pełnią Miłosierdzia.

Wasz ukochany Ojciec