Jak bardzo kocham Moich wiernych wyznawców. Jak bardzo Mnie pocieszają swoim zdecydowaniem i wiernym przywiązaniem.


Mój Nowy Raj będzie światem bez końca - jak to zostało przepowiedziane

ApokalipsaPowtórne PrzyjścieNowy RajJezus Zbawicielemapostoł JanZmartwychwstanieżycie wiecznepodział ludzkościczasy ostatecznepierwsze zmartwychwstanie
2014-04-17 21:00

Moja szczerze umiłowana córko, Moje Zmartwychwstanie miało swój powód. Ono nie zaistniało po prostu po to, by udowodnić Moją Boskość tym, którzy nie przyjęli tego, Kim Ja Jestem. Do tego czasu, dusze, które zmarły nie mogły wejść do Nieba. Musiały czekać. Lecz gdy tylko Moje Zmartwychwstanie miało miejsce, dostali oni nowe Życie w Moim Królestwie. Moje Zmartwychwstanie przyniosło Życie Wieczne dla dusz, i dlatego śmierć już przestała mieć władzę nad ludźmi.

Moje Zmartwychwstanie stanie się oczywiste przy Moim Powtórnym Przyjściu, gdyż wtedy te wszystkie dusze, które umarły we Mnie i dla Mnie, również zostaną wskrzeszone z martwych i będą miały Życie Wieczne. Powstaną oni w ciele i duszy, w doskonałej jedności z Wolą Boga i będą żyli w Moim Nowym Królestwie, kiedy stara Ziemia i Niebiosa znikną, a pojawi się Nowy Świat. Mój Nowy Raj będzie światem bez końca - jak to przepowiedziano. Ci wszyscy, którzy kochają Boga i którzy przyjmują Moją Miłosierną Dłoń, wejdą do Mojego Chwalebnego Królestwa. To była Obietnica, jaką złożyłem, kiedy oddałem Moje ziemskie Ciało na śmierć, aby dać wam wszystkich Życie Wieczne. Nie zapominajcie, że Bóg zawsze daje to, co obiecuje. To, co Bóg przepowiedział wszystkim Jego prorokom wypełni się, gdyż On nie mówi jednego, a myśli coś innego.

Kiedy Bóg powiedział Janowi, że świat podzieli się w ostatnich dniach i Jego Świątynia zostanie zniszczona, nie kłamał. Rządy tych, którzy chcą zniszczyć Słowo Boże rozpoczęły się i czas na te wszystkie proroctwa, przepowiedziane Danielowi i Janowi, jest już nad wami. Moja Obietnica przyjścia i oddzielenia owiec od kozłów ma się urzeczywistnić. Człowiek otrzyma pomoc wszelkiego rodzaju poprzez Interwencję z Nieba i mnóstwo okazji do dokonania ostatecznego wyboru. Albo pójdzie on za Mną albo zostanie w tyle.

Wasz Jezus