Jakże pragnę trzymać każdego z nich w Moich Ramionach, blisko Mojego Najświętszego Serca, tak bym mógł im pokazać, jak bardzo ich wszystkich kocham.


Matka Zbawienia: Proście mnie, swoją ukochaną Matkę, abym dała wam siłę, by prowadzić i chronić Misję Zbawienia

taktyka szatanapokorawalka z tą Misjąnie lękajcie sięstrachmodlitwy KrucjatyMedalik ZbawieniaMaryja Opiekunkążycie Maryi
2014-03-25 15:30

Moje drogie dzieci, kiedy Bóg wybrał mnie, jako Matkę Jego Jednorodzonego Syna, to było tak, że mogłam oddać chwałę Bogu, służąc Mu przynosząc na świat długo oczekiwanego Mesjasza. Byłam po prostu pokorną służebnicą, taką jaką teraz jestem.

Zawsze pamiętajcie, że gdy służycie Bogu w Jego Planie przyniesienia światu Zbawienia Wiecznego, jesteście po prostu Jego sługami. Służenie Bogu wymaga głębokiej pokory. Nie może być inaczej. Ta ostatnia Misja zatwierdzona przez mojego Ojca w Jego Planie przyniesienia ostatecznego zbawienia Jego dzieciom przyciągnie miliony dusz, aby Mu służyły. Będą one pochodziły z każdego zakątka Ziemi. Wielu nie będzie świadomych swojego powołania, dopóki nie zaczną odmawiać Modlitw Krucjaty. Poprzez odmawianie Modlitw Krucjaty Duch Święty napełni te dusze i wtedy będą one gotowe do niesienia Krzyża mojego Syna.

Jeśli naprawdę służycie mojemu Synowi i przychodzicie Mu z pomocą, by mógł On przynieść zbawienie każdemu grzesznikowi, wtedy będziecie musieli przyjąć ciężar Krzyża. Kiedy służycie mojemu Synowi, ale potem macie Mu za złe cierpienie, jakie to przynosi, spowoduje to przerwanie bariery, która chroni was od złego ducha.

Szatan nigdy nie przeszkadza tym, którzy idą za fałszywymi wizjonerami ani ich zwolennikami, gdyż wie, że oni nie przynoszą owoców. Jednak w przypadku prawdziwych misji, będzie on atakował z bezwzględnym okrucieństwem. Wykorzysta słabe dusze, dotknięte grzechem pychy, by napadały na prawdziwych uczniów mojego Syna. Jego nienawiść będzie najbardziej widoczna wobec tych, którzy odpowiadają mnie, Matce Zbawienia, gdy mój Medalik Zbawienia będzie dostępny na całym świecie.

Medalik Zbawienia nawróci miliardy dusz, i dlatego zły duch zrobi wszystko, aby to wstrzymać. Przez takie ataki zobaczycie jad, jaki wyleje zły duch i każdy jego wysłannik, ponieważ nie chce on, aby ten Medalik był dany dzieciom Boga. Dzieci, nigdy nie wolno wam ugiąć się pod presją ani niegodziwością tych, którzy oddalili się od mojego Syna. Ponieważ gdy tak zrobicie, oddacie się szatanowi. Zamiast tego musicie prosić mnie, waszą ukochaną Matkę, abym dała wam siłę, by prowadzić i chronić tę Misję Zbawienia w tym czasie rocznicy Zwiastowania.

Musicie odmawiać tę Modlitwę Krucjaty (143) O ochronę Misji Zbawienia:

O Matko Zbawienia, chroń tę Misję, Dar od Boga, by wszędzie wszystkim Jego dzieciom przyniosła Życie Wieczne. Prosimy, zainterweniuj w naszym imieniu, przez Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, aby dał nam odwagę do wypełniania naszych obowiązków w służbie Bogu w każdym czasie, zwłaszcza gdy z tego powodu cierpimy. Pomóż tej Misji nawrócić miliardy dusz, zgodnie ze Świętą Wolą Boga, i przemienić tych, co mają serca z kamienia, w kochające sługi Twojego Syna. Daj nam wszystkim, którzy służymy Jezusowi w tej Misji, siłę do przezwyciężenia nienawiści i prześladowania Krzyża, i do przyjęcia cierpienia, które jej towarzyszy, z hojnością serca i pełną zgodą na to, co może nas czekać. Amen.

Moje drogie dzieci, nigdy nie pozwólcie, aby strach przed służeniem Bogu stanął na drodze waszego głoszenia Jego Świętego Słowa. Strach pochodzi od szatana - nie od Boga. Odwaga i siła w połączeniu z pokorą i chęcią przestrzegania Woli Boga może pochodzić tylko od Boga.

Dziękuję dzisiaj, w tę rocznicę Zwiastowania, mojemu ukochanemu Ojcu, Bogu Najwyższemu za dar, który dał światu, kiedy poprosił mnie o urodzenie Jego najukochańszego Syna, aby odkupić ludzkość i przyprowadzić świat do Jego Wiecznego Królestwa.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia