Proszę, nie niepokójcie się. Przychodzę z Wielką Miłością i Współczuciem dla was wszystkich.


Matka Zbawienia: Zaprezentują nową czerwoną książkę z głową kozła umieszczoną na okładce

Armia ResztyKsięga ŻyciaPowtórne PrzyjścieDuch Świętymodlitwa o rozeznanieakceptacja dla grzechuhumanizmwezwanie do rozprzestrzeniania SłowaBibliaKościół - ciało Chrystusazmiany w obrzędach Mszy Świętejwezwanie do modlitwyEwangeliastarodawny wąż - diabełtrzy dni ciemnościprofanacjaotwarcie budynków Kościoła na innowiercównowa książkanarodziny Jezusanie zgadujcie terminówdwóch świadków Apokalipsaprzed Powtórnym Przyjściemostatnie objawienia MaryjneApokalipsa - niewiasta obleczona w słońcekrytyka odwiedzających Sanktuaria Maryjnezniesienie Kultu Maryjnego
2014-03-11 20:39

Moje dziecko, gdy urodziłam mojego Syna, znaczyło to, że nie tylko wydałam na świat Syna Człowieczego, Zbawiciela Świata, ale także przyniosłam nowy początek. Świat został odkupiony przez narodziny mojego drogiego Syna, a ludzie otrzymali bardzo szczególny Dar. Ten Dar został odrzucony, ale ludzkość dziś nadal z niego korzysta, ponieważ tak wielu przyjęło Prawdę.

Narodzenie mojego Syna zwiastowało narodziny Jego Kościoła na Ziemi, a zarówno jeden jak i drugi zostali zrodzeni przeze mnie, zwykłą służebnicę Pana. To mnie, niewiastę obleczoną w słońce, wąż wygna na pustynię wraz z Kościołem mojego Syna. Wszelki ślad po mnie, Matce Bożej, zostanie wymazany. Zjawiska, które są Mi przypisywane zostaną wyśmiane, a wrogowie w Kościele Mojego Syna będą pouczali ludzi, aby odrzucili całą wiarę związaną z nimi. Następnie Kościół mojego Syna zostanie odrzucony wraz z tymi, którzy są prawdziwymi wyznawcami Chrystusa. Msze Święte zanikną i gdy to wszystko będzie się działo, wąż roześle swoje sługi, a oni zażądają dla siebie miejsca w każdym chrześcijańskim Kościele. Skala tego przejęcia będzie tak ogromna, że tak bardzo zaskoczy to wielu ludzi, prawdziwie wierzących, iż będą zbyt przestraszeni, aby powstać i sprzeciwić się profanacji, której będą musieli być świadkami, z obawy o swoje życie.

W tym czasie Reszta mojego Syna zbierze się w każdym narodzie po całym świecie i będzie prowadziła zagubionych i zdezorientowanych w tym strasznym okresie skażenia. Ta Armia otrzyma wielką moc nad złem, które będzie obecne w tym, co kiedyś było Kościołami mojego Syna. Przez Moc Ducha Świętego będą oni głosili Prawdę - Prawdziwe Ewangelie - Prawdziwe Słowo, dane światu w Świętej Biblii. Biblia będzie otwarcie podważana przez oszustów w Kościołach chrześcijańskich i będą oni kwestionować każde Nauczanie, które ostrzega przed niebezpieczeństwem grzechu. Będą przekręcać jego zawartość i zaprezentują nową czerwoną książkę z głową kozła umieszczoną na okładce ukrytą wewnątrz symbolu krzyża.

Dla zewnętrznego świata niewierzących będzie się to wydawało rewolucją, która będzie ich fascynowała i pociągała tych, którzy odrzucają Istnienie Boga. W wielu krajach rozpoczną się wielkie uroczystości. Ludzie powitają z radością świętowanie wolności od wszystkich zobowiązań moralnych w imię powszechnej jedności i obchody praw człowieka.

Światło Obecności mojego Syna będzie trzymane wysoko, jak latarnia morska przez tych, którzy poprowadzą Armię Reszty mojego Syna. To Światło nadal wszędzie będzie przyciągało dusze, pomimo rozprzestrzeniania się pogaństwa we wszystkich kościołach, każdego wyznania, z wyjątkiem dwóch świadków - chrześcijan i żydów, którzy pozostaną wierni Woli Boga.

Potem, kiedy wielki dzień zaświta i gdy upłyną trzy straszliwe dni ciemności, wielka Światłość pojawi się na Ziemi. To Światło, które otoczy mojego Syna i słońce, które będzie wtedy u szczytu swojej mocy, zstąpią na cały świat - oba w tym samym czasie. Wszyscy ludzie będą świadkami tego nadprzyrodzonego widowiska. Wszyscy usłyszą grzmot zapowiadający je poprzez wszelkie formy komunikacji znane człowiekowi. W związku z tym wszyscy będą oczekiwali wielkiego wydarzenia, ale nie będą znali czasu, ani godziny ani daty. A następnie ci, których imiona są wymienione w Księdze Życia, zostaną zebrani.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby świat nie odrzucił przygotowania, które jest konieczne zanim ludzkość będzie mogła ujrzeć Światłość Oblicza mojego Syna.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia