Kocham was i prowadzę


Domaganie się praw chrześcijańskich będzie równoznaczne z łamaniem prawa

grzeszne prawodo duchowieństwaSakramentyfałszywy prorokantychrystakceptacja dla grzechuFatimazdrada duchownychzmiany w obrzędach Mszy Świętejto pokolenieLa Salettewierność prawdziezmiany w Kościeleprofanacjapraktykowanie wiary w ukryciuherezjaniemoralność seksualnazakaz praktykowania wiaryindoktrynacja dzieci
2014-03-10 15:30

Moja szczerze umiłowana córko, wkrótce usłyszysz wiele zapowiedzi oszustów, którzy przeniknęli Mój Dom na Ziemi. Herezje, które wyrzucą ze swoich ust i ich czyny, doprowadzą do powstania nowych praw, które zniszczą Słowo Boże i które będą siłą narzucane tym, którzy są wierni Słowu.

Sakramenty staną się mniej liczne, a liczba Mszy powoli będzie zmniejszana, aż będą rzadko odprawiane. Będą podawane wszelkie wyjaśnienia, ale wszystkie prawdziwe powody ich motywów będą ukryte. Wy, Moi umiłowani wyznawcy, jesteście świadkami wszystkiego, co Moja ukochana Matka przepowiedziała w La Salette i Fatimie. Musicie zrozumieć, że planowane jest zbezczeszczenie wszystkich Kościołów Boga, zanim antychryst zasiądzie na tronie w Mojej Świątyni w całej swojej nikczemnej chwale. Ci, którzy będą domagali się odpowiedzi będą ignorowani, a potem wyśmiewani za to, że ośmielają się wątpić w tych, którzy utrzymują, że prowadzą Mój Kościół na Ziemi.

Wszystko, co jest grzechem w Oczach Boga zostanie ostatecznie odrzucone. Grzech nie tylko zostanie odrzucony, ale będzie przedstawiony na Moim Ołtarzu w każdej swojej podłej formie. Zniesienie grzechu uwidoczni się w indoktrynacji dzieci poprzez edukację. Zwłaszcza dzieci będą na siłę karmione herezjami. Powiedzą im, że jeśli nie przyjmą tych nauk, będą winni surowego osądzania tych, którzy oświadczają, że grzech jest dobry. Będą pouczali dzieci, aby nigdy otwarcie nie głosiły Słowa Bożego w obecności innych osób z obawy przed oskarżeniem, że są przeciwko prawom człowieka.

Wszelkie próby promowania moralności w jakikolwiek sposób wśród młodych ludzi, napotkają zaciekły sprzeciw i potępienie. Chrześcijanie i ci, którzy będą publicznie głosili swoje prawa do wprowadzenia w życie Nauki chrześcijańskiej będą zwalczani i uciszani. Ich słowa staną się szeptem, a ludzie będą się wstydzili przyznać, że są chrześcijanami. I podczas gdy prawa niechrześcijan zostaną utrzymane, to prawa ateistów zostaną ogłoszone za nadrzędne. Jak już wam mówiłem, nienawiść wobec chrześcijan będzie przygotowywana na zewnątrz Mojego Kościoła. Potem od wewnątrz będzie on rozbierany kawałek po kawałku, aż nic nie pozostanie z wyjątkiem skorupy. Cegły i zaprawa nadal będą na swoim miejscu, ale jak wiecie, Mój Kościół na Ziemi zmieni się ponad możliwość waszego zrozumienia.

Mój lud jest Moim ludem - tym, który będzie podtrzymywał Święte Słowo Boże i który nadal będzie korzystał z Sakramentów Świętych, udostępnianych wam przez Moje dzielne i odważne wyświęcone sługi, którzy nigdy Mnie nie opuszczą.

Kiedy słyszycie, że Moje Słowo - zawarte w spisanym Słowie i przekazywanym przez wieki w Księdze Mojego Ojca - jest podważane i analizowane z chęcią przerobienia Go, to musicie to wiedzieć. Nie zezwalam na taką herezję. Potępiam tych zdrajców z powodu dusz, które wyprowadzą na manowce. Wam także nigdy nie wolno słuchać nikogo, kto mówi wam, abyście odrzucili Moje Słowo.

Wkrótce zobaczycie, że zmieni się prawo w waszych krajach i kościołach, aby przyjąć z ochotą wszelkiego rodzaju grzechy i je zalegalizować. Prawo państwowe i prawo kościelne złączą się w jedno, aż w końcu przestanie się dyskutować na temat Słowa Bożego, ani też nie będzie się Go przestrzegać. Domaganie się praw chrześcijańskich będzie równoznaczne z łamaniem prawa i będzie podlegało różnego rodzaju karom. Wy, którzy nie wierzycie, że te rzeczy są możliwe, niestety staniecie się wtedy świadkami tego w swoim własnym życiu, tak, jak zostało to przepowiedziane.

Ilu z was pozostanie wiernymi Mojemu Słowu? Mojemu Nauczaniu? Niewielu. I to właśnie ci, którzy teraz twierdzą, że oddają Mi cześć i są wierni Mojemu Kościołowi, będą pierwszymi, którzy odwrócą się od Prawdy.

Wasz Jezus