Powiedz im, że kocham każdego i nie odrzucam ani jednego grzesznika, bez względu na to, jak ciężkie są jego grzechy.


Matka Zbawienia: Miłość i tylko miłość pochodzi od Boga. Nienawiść pochodzi jedynie od szatana. Nic pośredniego nie istnieje

nienawiśćo tej Misjiniewola grzechumodlitwa za grzesznikówtaktyka szatanaRóżaniec ochroną przed grzechemwalka z tą Misjąnienawiść do tej Misjimodlitwy Krucjatymodlitwa za niewierzącychmiłość do wrogówdo wrogów tej Misjisiła szatanazachowajcie milczenieprośba o usunięcie nienawiści
2014-02-27 14:48

Moje dziecko, jest wiele nienawiści przeciwko tej Misji Zbawienia, ponieważ zły duch nie chce utracić ani jednej duszy na rzecz Boga. Kiedy Bóg mówi przez proroka, w piekle wywołuje to wzburzenie. W tych okolicznościach zły duch dokłada wszelkich starań, aby uciszyć Słowo Boże. Szatan zrobi wszystko, aby tak zatruć ludzi, by nic co ratuje ich dusze nie miało do nich dostępu.

Będzie rozprzestrzeniał nienawiść dopóki dusze, które wypełnią się jego nienawiścią, nie staną się jego chętnymi pośrednikami, utraciwszy już kontrolę nad tym, co robią. Będąc przepełnionymi jego wzburzeniem, stracą możliwość odczuwania miłości w swoich sercach wobec tych, którzy ich zdaniem są ich wrogami. Wtedy zaczną nienawidzić siebie samych i im bardziej będą grzeszyli przeciwko Bogu, tym bardziej będą oni wypełnieni strasznym bólem. W końcu, gdy tego rodzaju nienawiść ogarnie dusze, nie będą w stanie uwolnić się od szatana. Takie dusze potrzebują dużo modlitwy. Jeśli dusze bluźnią przeciwko Słowu Bożemu, będzie ich czekać walka z bestią, tak zagorzała, że okaże się niemożliwe wyciągnięcie ich spod jego mocy. Ich przekleństwa przeciwko Bogu obrócą się przeciwko nim samym i na tym etapie nic nie będzie można dla nich zrobić.

Dusze, które są wypełnione nienawiścią, nie głoszą Słowa Bożego, gdyż to jest niemożliwe. Nienawiść nigdy nie będzie wylewała się z ust tych, którzy naprawdę kochają Boga. Nigdy nie wolno wam lekceważyć siły szatana, gdyż może on złapać w pułapkę każdą duszę, bez względu na to, jak jest dobra. Z początku zły duch jest bardzo przekonujący, kiedy napełnia ofiarę swoimi kłamstwami. Wywoła on nawet duchowe odczucie, że to Ja, Matka Boga kontaktuję się z tą duszą. Wykorzysta Bożą miłość w duszy, aby od wewnątrz zaszczepić poczucie oburzenia na to, co dusza odbiera jako zły akt, czyn lub słowo. Usidli on dusze, które niekiedy mogą być wiernymi sługami Boga. Ale, gdy dusza pozwoli złemu duchowi wypełnić się jakąkolwiek formą nienawiści, to nie będzie w stanie się od niego uwolnić. Tylko modlitwa i wielkie akty pokuty i pokory, mogą ją odciągnąć. Po pewnym czasie dusza pozna, że coś ją dręczy, gdy gniew, ból, lęk i całkowity brak spokoju ogarnie duszę. Zły duch nie spocznie, dopóki dusza w końcu nie obróci się przeciwko Bogu i nie zacznie bluźnić przeciwko Niemu.

Dzieci, nigdy nie wolno zajmować się tymi, którzy sieją wątpliwości w waszych duszach na temat Doskonałości Boga. Kiedy będziecie zajmować się tymi, którzy przeklinają Boga, zostaniecie zarażeni. Gdy tak się stanie, wy również zostaniecie wypełnieni nienawiścią, której nigdy przedtem nie odczuwaliście. Potem będzie trzeba wielkiej pomocy i interwencji, abyście ponownie mogli stać się godnymi, by stanąć w obecności Boga.

Ignorujcie wszelkie formy nienawiści, bo ona nigdy nie pochodzi od Boga. Jest tylko jedno źródło, z którego wyłania się nienawiść, a jest nim szatan. Wystarczy wejść w kontakt z szatanem i tymi, których serca napełnia on nienawiścią, a wtedy jad ten wleje się w wasze dusze. Unikajcie takich sytuacji. Milczcie. Módlcie się za te dusze, które nienawidzą innych. Musicie odmawiać mój Różaniec, aby mieć ochronę przed tą pokusą.

Ostrzegam was przed tymi rzeczami, gdyż moc szatana jest bardzo silna w tym czasie, gdy stara się on ukraść dusze tych wszystkich ludzi na całym świecie, którzy wierzą w mojego Syna, Jezusa Chrystusa i tych, którzy są wierni mnie, Jego ukochanej Matce. Proszę, posłuchajcie mnie teraz, abyście, poprzez odmawianie tej Modlitwy, byli uchronieni przed nienawiścią.

Modlitwa Krucjaty (138) O ochronę przed nienawiścią

Matko Zbawienia, chroń mnie od każdego rodzaju nienawiści. Pomóż mi milczeć, kiedy staję w obliczu nienawiści. W chwili mojej największej słabości, zachowaj mnie silnym w mojej wierności wobec Jezusa Chrystusa. Zapieczętuj moje usta. Pomóż mi odwrócić się od tych, którzy prowokują mnie słowami przeczącymi nauczaniu twojego Syna lub tych, którzy szydzą ze mnie z powodu mojej wiary. Módl się za te dusze, droga Matko, aby wyrzekły się szatana i odczuły pokój twojej miłości i Panowanie Ducha Świętego w swoich duszach. Amen.

Miłość i tylko Miłość pochodzi od Boga. Nienawiść pochodzi tylko od szatana. Nic pośredniego nie istnieje. Nic pomiędzy. Albo jesteście z moim Synem albo przeciwko Niemu.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia