Miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja miłuję. Gdy was biczują bądźcie miłosierni i módlcie się za nich.


Wy, Moi Dwaj Świadkowie na Ziemi, nie możecie się ugiąć

Armia Resztyfałszywa doktrynażydzijedna światowa religiado niewierzących w te Orędziainne religieKsięga Prawdywielkie odstępstwootwarcie budynków Kościoła na innowiercówherezjado wrogów Jezusa Chrystusachrześcijaniedwóch świadków Apokalipsaprzed Powtórnym Przyjściemtak zwana nowa ewangelizacja
2014-02-24 16:00

Moja szczerze umiłowana córko, wśród hierarchów fałszywych religii nie ma Moich wrogów. Wiele z tych dusz nie ma wystarczającej wiedzy i przyjmą Mnie, kiedy dam im się poznać. Najbardziej niebezpiecznymi ze wszystkich są ci z szeregów Mojego Własnego Kościoła na Ziemi, którzy pokierują z ukrycia największą apostazją.

Nie wszyscy, którzy przychodzą ubrani jako Moi słudzy, są Moi, ale wiedzcie o tym. Moja godzina jest bliska i tuż przed Moim Powtórnym Przyjściem, zaraza apostazji zstąpi i pochłonie Mój Kościół na Ziemi. Jak wilki w owczej skórze, oszukają świat, by uwierzył, że Dom Boga przyjmie wszystkie religie, w tym te, które odrzucają Mnie, Jezusa Chrystusa i będą przekonywać, że ta obrzydliwość jest największą ewangelizacją świata, jaką kiedykolwiek widziano. A to wywoła Gniew Boga. Podczas gdy świat i wszystkie jego religie zostaną wessane w ten nowy, fałszywy kościół, będzie przygotowana dla nich droga, by z dumą przedstawić człowieka bezprawia.

Podczas gdy wy, którzy pozostaniecie czujni na Moje Ostrzeżenie i ci, którzy zdecydowanie i mocno będą się trzymali Mojego Słowa, będziecie cierpieli, Ja dam wam też siły, by przetrwać to bolesne wydarzenie. Ci oszuści, którzy dzięki kłamstwu weszli do Mojego Kościoła, zwiodą wielu i nadal będą zwodzili miliony, w tym wszystkie chrześcijańskie wyznania, a także tych, którzy w ogóle nie oddają Mi czci. Wszyscy ci kłamcy będą rozpowszechniali herezje, a z czasem, utworzą oni jedną religię dla świata. Żadna inna wiara nie będzie tolerowana, tylko ta nowa fałszywa doktryna - doktryna z piekła. Chrześcijanie i Żydzi będą dwiema religiami, z których zostanie utworzona Reszta.

Kiedy Moje Proroctwa wywołują łzy w waszych oczach, wiedzcie, że ponieważ przez tę Misję błogosławię was nerwami ze stali i żelazną stanowczością, to pozostaniecie wierni Mnie, waszemu Jezusowi.

Wy, Moi Dwaj Świadkowie na Ziemi, nie możecie się ugiąć. Odrzućcie wszelką pokusę odwrócenia się ode Mnie i w każdej chwili trwajcie w swojej miłości do Mnie. Mój Kościół Reszty zostanie utworzony zarówno na zewnątrz jak i od wewnątrz tej Misji. Wy, którzy odrzucacie teraz tę Misję, ale którzy naprawdę Mnie kochacie, również zostaniecie przyciągnięci do Mojej Armii Reszty na Ziemi. W dniu, w którym się to stanie, uświadomicie sobie, że Księga Prawdy rzeczywiście była Darem z Nieba, aby pomóc wam w waszej ostatniej drodze do Mojego Królestwa i Życia Wiecznego. Dopiero wtedy będziecie się radować i będziecie nieustraszeni, ponieważ będziecie mieli pełną ufność potrzebną do oddania chwały Bogu.

Wasz Jezus