Kocham was. Osłaniam was Moją Najdroższą Krwią.


Matka Zbawienia: Wszystkie wzmianki o piekle zostały zniesione, a człowiek popadł w fałszywe poczucie bezpieczeństwa

ostrzeżenie przed piekłemmodlitwa o rozeznaniewalka z tą Misjąszatangrzech śmiertelnypiekłowezwanie do modlitwyJezus obecny w Eucharystii
2014-02-23 16:28

Moje dziecko, dopóki trwa panowanie szatana na Ziemi, Prawda zawsze będzie tłumiona.

Od śmierci mojego Syna na Krzyżu, każda próba rozpowszechniania Jego Słowa była udaremniana. A odkąd chrześcijaństwo się rozprzestrzenia, pojawiło się wiele rozłamów, a Nauka podyktowana przez mojego Syna, Jezusa Chrystusa i przekazana przez Jego uczniów, została zmodyfikowana. W Prawdę zawsze ingerowano, ale mimo to, Słowo Boże nadal pozostaje żywe w świecie, a obecność mojego Syna została utrzymana dzięki Eucharystii.

Prawda co do istnienia szatana i rzeczywistości piekła była tłumiona przez wiele lat i miało to zgubny wpływ na zbawienie ludzkości. Wszystkie wzmianki o piekle zostały zniesione, a człowiek popadł w fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Dlatego teraz, dzisiaj, niewiele osób wierzy w istnienie diabła i otchłań piekła. To kłamstwo było klęską ludzkości i w rezultacie wiele dusz zostało utraconych, bo zaprzeczono istnieniu piekła. Grzech śmiertelny nie jest już uważany za coś realnego, więc nie próbuje się go unikać. Ci, którzy służą mojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi w Jego Kościołach mają obowiązek tak przygotować dusze, aby były godne wejścia do Królestwa Niebieskiego.

Piekła można uniknąć poprzez zrozumienie konsekwencji grzechu śmiertelnego, jednak słowem się o tym nie wspomina. Dusze giną dlatego, że nigdy nie były odpowiednio pouczane, jak unikać grzechu i szukać skruchy. Aby stać się godnymi wejścia do Królestwa mojego Syna, musicie wykorzystać czas swojego życia, żyjąc według Słowa Bożego. Proszę, nie ignorujcie Prawdy, bo jeśli tak zrobicie, będziecie zgubieni.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby ludzkość uznała, że szatan istnieje, bo dopóki tego nie zrobi, nigdy prawdziwie nie przyjmie Obietnicy Odkupienia mojego Syna.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia