Przyjmijcie Moją Dłoń, gdyż was kocham, wybaczam wam. Jesteście Moim Ludem i Ja po was przychodzę.


Kiedy wola człowieka koliduje z Wolą Boga, obie strony przeżywają wielki ból

wolna wolaoddanie JezusowiJezu ufam Tobiedo duchowieństwainteligencjaból Zbawicielasłużba Boguwierność prawdziekluczowa prostotaofiarowanie cierpieniaposłuszeństwodo żołnierzy Armii Resztyutrata Łaski
2014-02-23 16:03

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy wola człowieka koliduje z Wolą Boga, obie strony przeżywają wielki ból. Mój Ojciec dał człowiekowi Dar wolnej woli i jako taki, jest on wolny, aby w życiu dokonywał takich wyborów, jakie chce, a Bóg nigdy nie ograniczy tego Daru z Nieba. Jednak dla tych, którzy chcą Mi służyć w pełni, z zamiarem pomagania Mi w zbawianiu innych dusz i którzy ofiarują Mi dar swojej wolnej woli, będzie to bardzo trudna wędrówka.

Kiedy dajecie Mi swoją wolną wolę, aby zrobić to, co jest konieczne dla zbawienia dusz, to cierpienie, którego będziecie doznawali, będzie bardzo przykre. Ponieważ wtedy wasza wola nie będzie już do was należała, a ludzka natura pozostanie tym czym jest, wyniknie walka między wolną wolą człowieka a Wolą Boga. Wielu ludzi, którzy Mnie kochają i którzy chcą w swoim życiu pełnić Wolę Boga, będą zawsze pozostawać w stanie ciągłej walki. Zatem, aby zadowolić Wolę Boga, dusza musi porzucić wszelkie poczucie dumy i potrzebę zaspokojenia własnych, osobistych pragnień. Tylko wtedy możecie prawdziwie służyć Bogu, jeśli Mu całkowicie zaufacie i ofiarujecie Mu wszystkie swoje życiowe doświadczenia i udręki, dla dobra wszystkich.

Gdy ludzie z dobrymi intencjami służą Bogu i starają się przeżywać swoje życie tak, jak On polecił, odpadną od łaski, poczują wstyd. Zawstydzeni tym, że unikali Boga i tym, że Go zawiedli przez egoizm, poczucie własnej wartości lub zuchwałości, zakryją wtedy swoje twarze przed Światłem Boga. Kiedy te dusze zostaną nagle i bez ostrzeżenia oświecone przez Prawdę, zaczną wątpić w swoją wiarę. W jednej chwili będą kochać Boga z całego serca i oddawać się całkowicie pod Jego opiekę, a w następnej chwili odetną się od Źródła Światła. Dzieje się tak wówczas, gdy ta osoba, za pomocą ludzkiego intelektu narzuca Bogu to, co jest gotowa zrobić, aby służyć Bogu, a zazwyczaj ma to być na jej własnych warunkach. Tak, ta dusza może powiedzieć Bogu: "Będę ci służyć, ale pod warunkiem, że Ty udzielisz mi tego czy tamtego przywileju." Czyż nie wiecie, że nie można służyć dwóm panom, bo jest tylko jeden Bóg i to do Niego należy Władza. Bóg jest i będzie Panem wszystkich. Człowiek jest tu po to, aby służyć Bogu, jednak Bóg uczyni wszystko, co może, aby dać ukojenie swoim dzieciom.

Gdy zauważycie, że zaczynacie wątpić w Boga lub tracicie zaufanie w Jego Miłość lub Jego Obietnicę, musicie odmawiać tę Modlitwę Krucjaty, która ma być znana, jako Modlitwa Odnowienia.

Modlitwa Krucjaty (137) Modlitwa Odnowienia

O Boże Wszechmogący, O Boże Najwyższy, spójrz z miłością i litością w swoim Sercu na mnie, Twojego pokornego sługę. Odnów Mnie w Twojej Światłości.

Przywróć mnie z powrotem do swoich Łask. Napełnij mnie Łaską, abym mógł ofiarować się Tobie w pokornym poddaniu i w zgodzie z Twoją Najświętszą Wolą.

Uwolnij mnie z grzechu pychy i wszystkiego co Cię znieważa i pomóż Mi kochać Cię z głębokim i nieustannym pragnieniem służenia Ci przez wszystkie moje dni na wieki wieków. Amen.

Proszę, pamiętajcie, że bardzo łatwo jest odwrócić się od Boga i wystarczy jedna osoba, żeby zasiać zwątpienie w waszych duszach na temat Dobroci Boga i Jego Wielkiego Miłosierdzia dla wszystkich Jego dzieci.

Trzeba wielkiej odwagi i wytrzymałości, by pozostać wiernym Słowu Bożemu, jednak bez proszenia o Łaski, aby Mu odpowiednio służyć, sami nie będziecie w stanie tego robić.

Wasz Jezus