Miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja miłuję. Gdy was biczują bądźcie miłosierni i módlcie się za nich.


Orędzie od Maryi Panny o Jej zagubionych dzieciach

Jezu ufam Tobieo tej MisjiMatka Zbawieniamodlitwa za niewierzących
2011-06-07 14:45

Moje dziecko, te kilka ostatnich dni nie było łatwych. Gdy jesteś posłuszna Mojemu Synowi, to jest to jedyne, co się liczy. Proszę, nie pozwól, aby wątpliwości lub obawy wkradały się na tym etapie do twojego serca, bo gdy tak się stanie, będzie to z tego powodu, że zwodziciel działa. Otwórz swoje serce, aby pozwolić, by Łaski napełniły twoją duszę, tak byś mogła zbliżyć się do Mojego drogiego Syna. Jesteś teraz blisko twojej Matki Najświętszej, która cię przez cały czas wspiera i prowadzi. Z tą części twojej misji trudno jest ci się uporać, ale pamiętaj, że działanie dla Mojego Syna nigdy nie jest łatwe. Pomimo swojego wahania staniesz się silniejsza, ponieważ wciąż przestrzegasz Jego wskazań; i to jest dobre. Módlcie się teraz wszędzie za wszystkie Moje zagubione dzieci, bo brak im Miłości, prawdziwej Miłości, którą proponuje im Mój Syn. Ta Miłość jest ich zbawieniem. Dlatego, proszę, ofiarujcie wszystkie swoje modlitwy za te biedne, zagubione dusze.

Idź teraz w pokoju i nadal czyń wszystko, o co przez cały czas prosi cię Mój Syn.

Twoja Matka Najświętsza

Maryja, Królowa Nieba