Tym, którzy Mnie kochają mówię. Wasza miłość do Mnie, waszego Ojca wróci do was w obfitości.


Kiedy przyjdę sądzić, świat zadrży

Armagedonfałszywa doktrynado duchowieństwaskruchagrzechakceptacja dla grzechuprośba o przebaczeniefałszywe miłosierdziewarunek przebaczeniamiłość do grzesznika i potępienie dla grzechudo grzesznikówSąd Ostatecznyodrzucenie Zbawiciela
2014-02-18 18:09

Moja szczerze umiłowana córko, gdy nasila się walka o dusze, wiele osób w pierwszej kolejności zacznie wątpić w Moje Istnienie, zanim całkowicie Mnie odrzuci.

W umysłach ludzi powstanie nowy, fałszywy Mój substytut. Będą śmiało używali Mojego Imienia, ale słowa, które będą Mi przypisywali, nie będą pochodziły ode Mnie. Oświadczą, że Bóg nie pozwoli, aby grzechy człowieka zaciemniły Jego Osąd. Bóg raczej zignoruje grzech, ponieważ nie ma on większego znaczenia, gdyż człowiek jest słaby i zawsze będzie popełniał grzechy, nie ważne jakie. Powiedzą wam, że Jezus wybaczy wszystkim, gdyż Jego Sąd zostanie zastąpiony Jego Miłosierdziem. Będzie to kłamstwo, ale wiele osób w to uwierzy i w ogóle nie poczują się w obowiązku, aby unikać grzechu i prosić o przebaczenie, ponieważ zostaną już przekonani, że grzech naprawdę nie istnieje. Te właśnie dusze najbardziej potrzebują modlitwy. Niech nikt, nigdy nie myli Mojego Miłosierdzia z Moim Sądem, bo to są dwie różne rzeczy.

Moje Miłosierdzie będzie udzielone tylko tym wszystkim, którzy okażą skruchę za swoje grzechy. Nie będzie ono udzielone tym, którzy stoją dumnie przede Mnie, ze swojej strony nie próbując nawet szukać przebaczenia. Kiedy przyjdę sądzić, świat zadrży. Gdy Moje Miłosierdzie się wyczerpie, Moja Sprawiedliwość opadnie jak siekiera. Ukarzę złych, którzy będą już nie do uratowania.

Człowiek nigdy, ani na chwilę, nie może ignorować Mojej Obietnicy. Przyjdę zebrać wszystkie dzieci Boże, ale niestety, wiele z nich nigdy nie wejdzie do Mojego Raju, ponieważ odrzucą Mnie, Moje Istnienie i istnienie grzechu.

Wasz Jezus