Każde z Moich dzieci jest kochane, chociaż nie każde Mnie kocha.


Nic dobrego nie może wypływać z nienawiści, gdyż ona pochodzi jedynie od szatana

nienawiśćo tej Misjiniepokójpychanie osądzajcietaktyka szatanamorderstwoszatannienawiść do tej Misjistrachnienawiść szatanakłamstwa szatanazamieszkimiłość odpowiedzią na nienawiśćnienawiść do Bogaprośba o usunięcie nienawiścibrak zaufania
2014-02-16 15:47

Moja szczerze umiłowana córko, gdy nienawiść wchodzi do dusz, muszą one walczyć całą swoją istotą, aby ją usunąć. Jeśli nie zrobią tego, to pożre ona tę duszę zagryzając ją aż jej całkowicie nie pochłonie.

Diabeł wywołuje podejrzliwość, niepokój, zamieszanie, lęk, dopóki dusza, którą wybrał jako swój cel, nie stanie się pełna nienawiści do siebie samej i innych. Nienawiść w duszy tworzy spustoszenie wśród wszystkich osób, z którymi się kontaktuje. Zarażona dusza będzie dotąd stosować wszelkie taktyki i sztuczki, aby nakłonić inne do stanięcia po jej stronie, aż te dusze również zarazi i tak ten schemat dalej się będzie powielał. Nienawiść rozprzestrzenia się jak wirus i narasta, ponieważ pochłania duszę i włada nią, dopóki ta dusza nie poczuje się zmuszona do wyhodowania tej nienawiści wśród innych. Tak właśnie jest popełniane morderstwo, z powodu nienawiści jaką jeden człowiek odczuwa do drugiego. Nienawiść jest podsycana przez kłamstwa i nieprawdy i wciąż wzrasta, aż w końcu ogarnia tak wiele dusz, że tylko zło będzie mogło z nich emanować. Nic dobrego nie może wypływać z nienawiści, gdyż ona pochodzi jedynie od szatana.

Szatan jest kłamcą i zasiewa ziarna zwątpienia w duszach, które nie są czujne. Za każdym razem posługuje się grzechem pychy, aby wytworzyć w duszy nienawiść do drugiej osoby. Tworzy niezgodę wśród dzieci Bożych, które z powodu grzechu pierworodnego są słabe i o ile nie są Moimi prawdziwymi wyznawcami i nie przestrzegają Słowa Mojego Ojca, padną ofiarą oszustwa.

Nigdy nie ważcie się twierdzić, że jesteście dzieckiem Boga, a przy tym rozdzierać drugą osobę na dwoje. Nigdy nie twierdźcie, że jesteście napełnieni Duchem Świętym, mówiąc równocześnie, że inna dusza jest sługą szatana. Nigdy nie osądzajcie innej osoby za to, co uważacie za grzech, gdy sami bezcześcicie Moje Oblicze. Nigdy nie stawiajcie się ponad Mnie i nie mówicie, że jesteście bardziej kompetentni niż Ja, kiedy idziecie drogą szatana. Ci, w czyich oczach odbijają się Moje, widzą wszystko i muszą się modlić za te dusze, aby otrzymały Łaskę wyrwania się ze szponów bestii.

Podążanie Moją Drogą staje się coraz trudniejsze. Tylko ci, którzy otrzymali odwagę przez Moc Ducha Świętego, będą mogli to osiągnąć. Niestety, wielu odpadnie po drodze, ku uciesze złego.

Ciernie tej Misji mogą rozszarpywać wasze ciała, a okrutne kpiny mogą z nienawiści przebijać wam serca, ale Ja Jestem Tym, Który idzie przed wami, zatem Jestem Tym, Który bierze na siebie główny impet tej nienawiści. Zawsze musicie pamiętać, że ataki na tę Misję są atakami na Mnie. Nienawiść wobec tej Misji, jest nienawiścią wobec Mnie, Jezusa Chrystusa. Nie możecie twierdzić, że Mnie kochacie, a przy tym okazywać swoją nienawiść do Mnie na różne sposoby. Albo jesteście ze Mną albo przeciwko Mnie. Albo Mi wierzycie albo nie. Jeśli wierzycie we Mnie, to nigdy nie wolno wam prześladować innej duszy, bo jeśli tak zrobicie, zostaniecie odebrani Mi przez wroga i nie będziecie mieli prawa twierdzić, że jesteście Moi.

Wasz Jezus