Proszę, nie niepokójcie się. Przychodzę z Wielką Miłością i Współczuciem dla was wszystkich.


Wygłaszają puste słowa na temat tego co oznacza Moje Powtórne Przyjście

zmiany klimatuo tej MisjiPowtórne Przyjściepogaństwoprzesunięcie na osi Ziemitrzęsienia ziemiJan Chrzcicielostatni prorokprzygotowanie do Dnia Ostatniegozanik wiaryprzed Powtórnym Przyjściem
2014-02-12 23:00

Moja szczerze umiłowana córko, co człowiek myślał, że jak długo będę czekał, zanim ponownie nawiążę z nim kontakt przed Moim Powtórnym Przyjściem? Czy sądził, że zrobię to rok wcześniej? Miesiąc wcześniej? Tydzień wcześniej? A może uważał, że w ogóle go nie ostrzegę?

Przed Moim narodzeniem światu obiecano Mesjasza. Mój Ojciec mówił przez proroków, aby dać ludzkości nadzieję, mądrość i Łaskę do przyjęcia Słowa Bożego, by była gotowa na Moje przybycie. Czy oni słuchali? Wielu słuchało i przygotowywało się na Mój Czas. Niestety, gdy się urodziłem, nie byli gotowi. Następnie Jan Chrzciciel dał im Słowo i ostrzegał ich, aby się przygotowali. Byli gotowi? Nie, bo mu nie wierzyli. A jednak wielu zostało uratowanych, bo przez Moją śmierć na Krzyżu, spowodowaną przez odrzucenie Mnie przez nich, odkupiłem ich w Oczach Mojego Ojca.

Tylu walczyło wówczas przeciwko Mojej Misji, a jednak wielu poszło za Mną. Teraz świat jest przygotowywany ponownie, ze względu na Miłość Mojego Ojca do wszystkich Jego dzieci. Tym razem to będzie trudniejsze. Mimo całej ich wiedzy o Mnie, nadal nie będą przyjmowali faktu, że Bóg interweniuje i przygotowuje ich przez swojego proroka. Im dalej odsuwają się od Boga, tym mniej wiedzą o Mojej Obietnicy. Wygłaszają puste słowa na temat tego co oznacza Moje Powtórne Przyjście, ponieważ wielu z nich w rzeczywistości w ogóle nic o tym nie wie.

Tym razem pozostanie im niewielka możliwość wyboru, sprowadzająca się tylko do ujrzenia znaków, których muszą być świadkami, gdyż objawię wszystko. Kiedy powiem, że coś się wydarzy i kiedy to się stanie, oni nadal będą zaprzeczali, że proroctwo pochodzi ze Słów wypowiedzianych przez Moje Usta. Gdy zobaczą, że Ziemia przekręca się i wstrząsa oraz inne kary wylewane na nich, nadal będą twierdzili, że istnieje tego naukowe wyjaśnienie.

Kiedy wielka apostazja ogarnie świat i zniszczy chrześcijaństwo na rzecz pogaństwa, to czy będą oni mówili, że to jest dobre? Odpowiedź brzmi: tak. Skoro Moja Obecność jest coraz mniej czczona przez tak wielu, to jakie szanse ma świat aby przeciwstawić się szatanowi? Dlatego właśnie Mój Ojciec teraz was przygotowuje, gdyż On nigdy nie zaprzestanie przygotowywać swoich dzieci na Jego Wielkie Miłosierdzie.

Przygotowanie ludzkości nadal będzie trwało, a światu zostanie dana Prawda, aby uratować człowieka od ostatecznej zagłady. Mój czas jest bliski, a cała ludzkość musi przeznaczyć czas, niezbędny do przygotowania swoich dusz. Nie wolno wam marnować czasu, kiedy przygotowujecie się, aby powitać Mnie z radością. Nigdy nie wolno wam odrzucać Słowa danego prorokowi Boga. Gdy tak robicie, policzkujecie Mnie, waszego Jezusa.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus