Kocham każdego z was. Nigdy nie mógłbym być okrutny, niedobry, złośliwy, czy obrazić lub zranić jakiegokolwiek dziecka Bożego.


Na koniec Żydom zostanie ukazany dowód Przymierza Mojego Ojca


2014-02-11 23:41

Moja szczerze umiłowana córko, ta misja wzrasta i będzie się teraz bardzo szybko rozwijała, gdy przygotowuję się na Mój czas, który ma nadejść.

Zacząłem kolejny plan uświadamiania wszystkich dzieci Bożych o wspaniałym, nowym świecie, który was czeka, a przygotowanie do niego będzie następowało etapami. Pierwszym etapem jest oczyszczenie. Będzie ono oznaczało zamęt, zmiany klimatu, zamieszanie i straszną apostazję, które ogarną Ziemię. Wszystko to nastąpi w tym samym czasie. Następnie Mój Kościół upadnie i tylko Reszta będzie trzymać się Prawdy i dawać świadectwo Mojego Świętego Słowa.

Zbiorę ludzi z każdego zakątka świata - w pierwszej kolejności wszystkie wyznania chrześcijańskie. Wtedy przyciągnę innych do siebie. Na koniec Żydom zostanie ukazany dowód Przymierza Mojego Ojca i zostaną oni wprowadzeni do Królestwa Bożego tak, jak to zostało przepowiedziane.

Wiele głosów zagłusza teraz Mój Własny Głos, jednak zwrócą uwagę jedynie na Mój Głos, gdyż Mój Język jest jak miecz, a Moja Obecność jak rozwidlona błyskawica. Kiedy dam odczuć Moją Obecność, nastąpi to w najbardziej pokornych domach i dzielić ją będę z życzliwymi duszami - łagodnymi, ale także roztropnymi. Dam poznać Moją Obecność wśród pogan i po raz pierwszy będą pytać o swoją przyszłą wieczność i zaczną dla Mnie otwierać swoje serca. Zobaczycie, że każda dusza zostanie dotknięta. Niektórzy nie powitają Mnie z radością, ale będą wiedzieli, że Ja tu Jestem.

Mój czas, aby dać odczuć Moją Obecność przez moc Ducha Świętego jest bardzo bliski. Pragnę, abyście pojednali swoje dusze ze Mną i byli gotowi, aby Mnie przyjąć, bo nie będziecie znali dnia ani godziny. Powiem wam tylko jedno, że to nastąpi nagle.

Wasz ukochany Jezus