Kocham was jak nikt inny na tej ziemi. Nikt nie będzie ani nie może kochać was tak, jak Ja was kocham. Przez cały czas o tym pamiętajcie.


Bóg Ojciec: Dla Moich dzieci mógłbym zrobić wszystko. Żadna ofiara nie jest zbyt wysoka

wolna wolao tej MisjiNowy RajAdam i EwaKsięga Prawdymiłość do grzesznika i potępienie dla grzechuBóg i Jego dziecipróby wiaryBóg Ojciec ofiarowuje Swojego Syna Jezusaniewdzięczność człowieka
2014-02-09 19:00

Moja najdroższa córko, dla Moich dzieci mógłbym zrobić wszystko. Żadna ofiara nie jest zbyt wysoka.

Tak się uniżam, abym mógł położyć swoje Serce u ich stóp, a mimo to nadal będą po nim deptać. Upokarzam się wołając do nich przez te Orędzia, a oni Mnie wyśmiewają i szydzą.

Pozwoliłem im ubiczować i zamordować Mojego Syna, a oni nie doceniają Wielkiej Ofiary jakiej dla nich dokonałem, aby dać im życie i uwolnić ich z niewoli złego ducha.

Błagam ich, aby zmienili swoje postępowanie, a oni Mnie ignorują. Wysłałem wybrane dusze, aby porozmawiały z nimi i głosiły Moje Słowo, a oni pluli im w twarz.

Zesłałem na nich kary, a to niczego ich nie nauczyło. Zamiast tego stwierdzili, że to było tylko zrządzenie losu i że nie miało nic wspólnego ze Mną.

Przekazałem im Moją Miłość poprzez cudowne Dary udzielone wizjonerom, widzącym, świętym i prorokom, a tylko niewielu z tego skorzystało. Zapamiętajcie teraz Moje Słowa, Księga Prawdy jest największym Darem, danym przeze Mnie światu, od czasu zesłania Mojego jedynego Syna dla waszego odkupienia. Przyznaję ten Cenny Dar, aby otworzył wasze serca, uwolnił wasze dusze od przywiązania do pokus szatana i pomógł wam przygotować się do Mojego Królestwa.

Moja Potężna Interwencja w tym czasie oznacza, że szybkość, z jaką Moje Słowo będzie się od dzisiaj rozprzestrzeniało, wstrząśnie i zadziwi wielu. Kiedy usłyszycie Moje Słowo wypowiedziane w każdym języku, w co zaangażuje się nieduża grupa samodzielnie zorganizowanych ludzi, otrzymacie dowód Mocy Ducha Świętego.

Dołożę starań, aby Moje Dzieło trwało. Łatwo pokonam tych, którzy próbują powstrzymać Moją Rękę. Zepchnę na bok tych, których prowadzi zły duch i zagłuszę dźwięk ich nędznych głosów.

Uderzę teraz Moją Ręką, uciszę tych, którzy starają się Mnie powstrzymać, kiedy pragnę tylko uratować każdą duszę. Ja Jestem zdecydowany, aby nie pozwolić na zignorowanie tego Dzieła, bo skoro już dałem Moją Moc Misji, takiej jak ta, to możecie być pewni, że moc człowieka jest niczym w porównaniu z nią.

Bądźcie spokojne, drogie dzieci i zaufajcie Mi, waszemu ukochanemu Ojcu. Moja Miłość jest tak wielka, że nie może być osłabiona, bez względu na to, jak ciężko grzeszycie. Ja pozwalam na te próby, udręki i nikczemne plany zatarcia śladów Mojego Syna, ale tylko na krótki czas.

Nigdy nie bójcie się Moich Planów, bo mają swój cel, a jest nim zmiecenie z powierzchni ziemi wszelkiego zła i przyniesienie wam wszystkim życia w Chwale, zgodnie z Moją Świętą Wolą. Spodziewajcie się wielu rzeczy. Proszę tylko o jedno, abyście się modlili i szli za wszystkim, co wam w tej chwili daję za pośrednictwem Mojej Świętej Misji, aby przynieść wam wszystkim ostateczny, bezcenny Dar, który stworzyłem dla was w Nowym Niebie i Nowej Ziemi - Moim Nowym Raju - tak jak to miało być, kiedy stworzyłem Adama i Ewę.

Zawsze pamiętajcie o Mojej Miłości do was wszystkich, kiedy czujecie się słabi i bezbronni, ponieważ ona jest tak wielka, że przekracza waszą zdolność pojmowania.

Wasz ukochany Ojciec

Bóg Najwyższy