Znam każdą duszę, każda wasza cząstka jest Mi znana. Żaden z was nie jest mniej kochany niż pozostali.


Matka Zbawienia: Kiedy kapłani mojego Syna doświadczą straszliwego udręczenia i niesprawiedliwych wyroków, muszą mnie wołać

do duchowieństwawierność Jezusowido kapłanówmodlitwy Krucjatymodlitwa o odwagęunieważnienie ślubówdo Kościoła Katolickiego
2014-02-06 16:15

Moje dziecko, gdy nadejdzie czas, kiedy kapłani mojego Syna doświadczą udręczenia i niesprawiedliwych wyroków, muszą mnie wołać. Otrzymałam Łaskę, abym mogła udzielić im odwagi, jakiej będą potrzebowali, aby nadal służyć mojemu Synowi. W szczególności mam na myśli kapłanów w Kościele katolickim, ponieważ oni cierpią bardziej niż inni słudzy Boga.

Gdy nadejdzie dzień, kiedy zostaną wezwani do złożenia przysięgi, która będzie zaprzeczała boskości mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, nigdy nie wolno im wątpić w rzeczywiste intencje tych, którzy tego od nich oczekują. Kiedy zostaną poproszeni, aby odrzucić znaczenie Eucharystii i przyjąć jej nową interpretację, poznają, że nadeszła godzina. Będzie to dzień, w którym nastąpi gnicie, a kruszenie murów będzie widoczne wszędzie, pod dachami kościołów.

Pragnę, aby wszyscy kapłani, którzy będą musieli zmierzyć się z tymi bolesnymi próbami, odmawiali tę Modlitwę Krucjaty (135) O obronę Prawdy:

O ukochana Matko Zbawienia, pomóż mi w chwili, gdy jestem w potrzebie. Módl się, abym został pobłogosławiony Darami wylewanymi przez moc Ducha Świętego na moją niegodną duszę, abym bronił Prawdy w każdym czasie. Podtrzymuj mnie w każdym przypadku, gdy poproszą mnie o zaprzeczenie Prawdzie, Słowu Bożemu, Świętym Sakramentom i Najświętszej Eucharystii.

Pomóż mi wykorzystać Łaski, które otrzymuję, aby ostać się wobec niegodziwości szatana i wszystkich biednych dusz, którymi się on posługuje, aby bezcześcić Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Pomóż mi w godzinie potrzeby. Dla dobra dusz, daj mi odwagę do udzielania sakramentów każdemu dziecku Bożemu, kiedy wrogowie Boga mogą mi tego zakazywać. Amen.

Kiedy te czasy nastąpią, musicie być przygotowani na kontynuowanie Dzieła Bożego i niesienie Jego Krzyża z wytrzymałością i godnością dla dobra dusz własnych i dusz wszystkich dzieci Bożych.

Wasza Ukochana Matka

Matka Zbawienia