Inni będą przestraszeni. Ale nie ma się czego lękać, bo Ja kocham was wszystkich.


Matka Zbawienia: Te modlitwy, drogie dzieci, niosą ze sobą wielkie Łaski

pokój duszydo niewierzącychmodlitwy Krucjatymiłość do grzesznika i potępienie dla grzechudo grzesznikówodrzucenie Zbawicielapustka duszy
2014-02-05 15:27

Moje dziecko, dużo trudniej jest powrócić do mojego Syna tym duszom, które kiedyś Go znały i odeszły od Niego, niż tym, które Go nigdy w ogóle nie znały.

Kiedy doświadczacie miłości Jezusa, a potem odwracacie się od Niego, tworzycie wielką pustkę w swoim życiu. Nic, nigdy nie może zastąpić Jego Obecności. Zatem kiedy dusza próbuje powrócić do Niego i choć mój Syn zawsze czeka na nią z wielką Miłością i Cierpliwością, to ta osoba wciąż jest niepewna, jak otworzyć swoje serce.

Jeśli czujecie się odłączeni od mojego Syna, nigdy nie powinniście się bać wzywać Go. Nigdy nie powinniście się wstydzić stanąć przed Nim, gdyż On jest Pełen Miłosierdzia i wybaczy każdemu grzesznikowi, kiedy poprosi Go o to skruszona dusza.

Gdy chcecie zawołać mojego Syna, musicie po prostu wołać do Niego, aby zabrał was do swojego Miłosierdzia, a resztę pozostawcie Jemu.

Oto szczególna Modlitwa Krucjaty (133) Wołanie o powrót do Boga:

Drogi Jezu, przebacz mi, duszy odłączonej, która się Ciebie wyrzekła, bo była ślepa. Wybacz mi zastępowanie Twojej Miłości niepotrzebnymi rzeczami, które są bez znaczenia. Pomóż mi zebrać się na odwagę, aby chodzić przy Twoim Boku i by przyjąć z wdzięcznością Twoją Miłość i Miłosierdzie. Pomóż mi pozostać blisko Twojego Najświętszego Serca i nigdy ponownie nie odłączyć się od Ciebie. Amen.

Ci, którzy nie znają mojego Syna, a którzy chcą zostać zabrani przed Tron Boga Najwyższego, muszą odmawiać tę Modlitwę Krucjaty (134) O wiarę w Istnienie Boga:

O Boże Najwyższy, pomóż mi uwierzyć w Twoje Istnienie. Odrzuć wszystkie moje wątpliwości. Otwórz moje oczy na Prawdę o życiu po tym życiu i prowadź mnie drogą do Życia Wiecznego. Proszę, pozwól mi odczuć Twoją Obecność i udziel mi daru prawdziwej wiary przed dniem mojej śmierci. Amen.

Te modlitwy, drogie dzieci, niosą ze sobą wielkie Łaski i tym, którzy je odmawiają będzie ukazana Prawda, a ich serca zostaną napełnione wielką miłością, jakiej nigdy dotąd nie doświadczyli na Ziemi. Wtedy ich dusze zostaną oczyszczone.

Idźcie teraz, wiedząc, że gdy jesteście blisko Boga, zostaniecie pobłogosławieni Łaską wspaniałego pokoju.

Wasza Ukochana Matka

Matka Zbawienia