Inni będą przestraszeni. Ale nie ma się czego lękać, bo Ja kocham was wszystkich.


Wiele z tego, co ludzkość uważa za oczywiste zostanie odwrócone do góry nogami i wywrócone na lewą stronę, ale to jest konieczne

rola cierpieniamodlitwa za bliźnichpokój duszyPowtórne Przyjściedo cierpiącychmodlitwa za niewierzącychżycie w Nowym Rajuradujcie sięnadziejaoczyszczeniemiłość odpowiedzią na nienawiść
2014-02-01 19:53

Moja szczerze umiłowana córko, z powodu cierpień, jakie ludzkość musi przetrzymać podczas Oczyszczenia, byłoby błędem mylić ból, jaki ono przyniesie z poczuciem beznadziejności.

Wiele z tego, co ludzkość uważa za oczywiste zostanie odwrócone do góry nogami i wywrócone na lewą stronę, ale to jest konieczne. Po dokonaniu się Oczyszczenia nowy świt pojawi się - nagle i bez ostrzeżenia - i nowy świat zostanie ofiarowany dzieciom Bożym.

Proszę was, choć wiele bólu doznają ci, którzy Mnie kochają, jak również ci, którzy Mnie nie kochają, aby żaden człowiek spośród was nigdy nie uważał, że nie ma nadziei. Przeciwnie, radujcie się, ponieważ w Moim Nowym Raju czeka was jedynie miłość, radość, pokój i szczęście. Kiedy świat będzie oczyszczany z grzechu i gdy tyle dusz, ile tylko jest możliwe zostanie oczyszczonych, wtedy przyjdę jako Oblubieniec gotowy, by was powitać. Na ten Wielki i Chwalebny Dzień macie oczekiwać z radością, ożywieniem i tęsknotą, gdyż Moje Serce ukaże się nagle i zjednoczy się z całym światem.

Nowy Początek jest w waszym zasięgu. Znoście wszelki ból i cierpienie, jakich teraz doznajecie, gdyż będzie to już bez znaczenia, kiedy znajdziecie się w Moim Świetle, gdy zaleję was miłością i szczęściem, na które czekaliście całe swoje życie, ale do tej chwili nie mogliście tego naprawdę osiągnąć.

Pomóżcie Mi z powrotem doprowadzić w Moje Ramiona dusze, które są dla Mnie stracone. Módlcie się za siebie nawzajem. Radujcie się. Bądźcie pełni nadziei. Pozostańcie w pokoju. Cokolwiek was czeka, wiedzcie, że Moja Miłość jest silniejsza od nienawiści. Moja Moc jest Wszechmogąca. Moje Miłosierdzie jest nieskończone. Moja Cierpliwość jest wielka.

Idźcie w pokoju i służcie Mi aż do ostatniego dnia, gdyż zbliżający się Dzień będzie początkiem świata, który nie będzie miał końca i gdzie nie będzie już śmierci.

Kocham i miłuję was wszystkich.

Wasz Jezus