Kocham was. Osłaniam was Moją Najdroższą Krwią.


Matka Zbawienia: Pamiętajcie, że szatan nienawidzi tej Misji, bo przez nią straci miliardy dusz

grzech przeciwko Duchowi ŚwiętemuUkrzyżowanieprześladowania prorokównienawiść do tej MisjiKsięga Prawdymodlitwy Krucjatymodlitwa za wrogów tej misjipomoc Pana Jezusamiliardy nawróceńznaczenie modlitw krucjatprawda może wywołać strach i nienawiśćfałszywi prorocy uwielbianiBoże Słowo głęboko dzieli ludzi
2014-01-31 15:27

Moje drogie dzieci, nie pozwólcie, aby nienawiść do tej Misji dręczyła wasze serca. Pochylcie raczej głowy w dziękczynieniu za Dar Księgi Prawdy w tych niepokojących czasach na Ziemi.

Mój ukochany Syn, Jezus Chrystus, był dręczony, pogardzany i krytykowany podczas swojej Misji głoszenia Prawdy, gdy przebywał na Ziemi. Ci, którzy znali Słowo Boże nie chcieli uznać obiecanego Mesjasza, gdy stanął przed nimi. Jego słowa zostały podarte na strzępy, ale mimo to, nie zostały one zignorowane. Kiedy Bóg mówi przez swoich proroków i w przypadku mojego Syna - Prawdziwego Mesjasza - niemożliwe jest, aby człowiek zignorował to Słowo. Ci, którzy nie przyjmują Słowa Bożego, gdy wypływa z ust proroków, przekonają się, że nie możliwe jest się od niego odwrócić. Przeciwnie, ich nienawiść będzie dręczyć ich samych, tak, że nie zaznają chwili spokoju w swoich sercach.

Podczas Ukrzyżowania mojego Syna, był On brutalnie torturowany z nikczemną złośliwością, jakiej nie doznali ci, którzy byli z Nim ukrzyżowani tego samego dnia. Mimo, że oni zostali skazani za przestępstwa, a zbrodnią mojego Syna było tylko to, że mówił Prawdę. Kiedy Prawda - Słowo Boże - jest wypowiadana przez proroków, to jest ona jak miecz obosieczny. Niektórym przyniesie radość i szczególne Łaski, ale innym przyniesie strach, który może wytworzyć nienawiść. Zatem kiedy widzicie nienawiść w postaci nikczemnych czynów, kłamstw i świadomego przekręcania Słowa, wiedzcie, że ta Misja pochodzi od Boga. Wielu fałszywych proroków, którzy wędrują po Ziemi w tym czasie, nie wywołuje takiej reakcji, bo nie przychodzą oni od Boga.

Pamiętajcie, że szatan nienawidzi tej Misji, bo przez nią straci miliardy dusz. Toteż dla tych, którzy za nią pójdą, będzie to bardzo trudna droga. Zależy mi na tym, abyście byli świadomi, że są tacy, którzy mówią, iż przychodzą w Imię mojego Syna, a potem oświadczają, że to Słowo Boga pochodzi od szatana. Popełniają oni jeden z najcięższych błędów bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu. Módlcie się, módlcie się, módlcie się za te biedne dusze. Nie gniewajcie się na nie. Lecz musicie prosić o miłosierdzie dla ich dusz.

Proszę was, abyście zaczęli odmawiać tę potężną Modlitwę wyrzeczenia się szatana, aby zapewnić tej Misji ochronę przeciw niegodziwości szatana. Kiedy przynajmniej dwa razy w tygodniu będziecie odmawiali tę Modlitwę Krucjaty, przyczynicie się do ochrony tej Misji Zbawienia i przyprowadzicie więcej dusz do Panowania Królestwa Bożego.

Modlitwa Krucjaty (132) O wyrzeczenie się szatana, aby chronić tę Misję

Matko Zbawienia, przyjdź z pomocą tej Misji. Pomóż nam, Bożej Armii Reszty, wyrzec się szatana. Błagamy Cię zmiażdż głowę bestii swoją piętą i usuń wszelkie przeszkody w naszej Misji zbawiania dusz. Amen.

Dzieci, musicie pamiętać, że nigdy nie jest łatwo, gdy pomagacie mojemu Synowi nieść Jego Krzyż. Jego cierpienie staje się waszym, kiedy wyznajecie swoją przynależność do Niego. Obdarzając Go całkowitym zaufaniem i okazując wytrwałość w waszej drodze, by pomóc Mu ratować dusze, staniecie się silniejsi. Otrzymacie odwagę, siłę i godność, aby wznieść się ponad ośmieszanie, bluźnierstwa i pokusy, jakie będą waszym codziennym udziałem, aż do dnia Powtórnego Przyjścia mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Idźcie w pokoju. Całkowicie zaufajcie mojemu Synowi i zawsze wzywajcie mnie, waszą ukochaną Matkę Zbawienia, abym przyszła wam z pomocą w waszej Misji wspierania zbawienia dusz.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia