Kocham was. Pamiętajcie, że jeśli Mnie kochacie, to niczego nie musicie się bać.


Każde słowo, które wypowiadasz w tej Misji pochodzi ode Mnie. Wszelkie działanie, jakie podejmujesz, pochodzi ode Mnie

walka z tą Misjąinni prorocyprześladowania prorokównienawiść do tej MisjiNoeJan Chrzcicielostatni prorokMojżeszJezus zawsze obecnyprzed Powtórnym Przyjściemprorok Eliasz
2014-01-17 20:42

Moja szczerze umiłowana córko, bądź spokojna za każdym razem, gdy napotykasz wiele przeszkód, które ciebie i wszystkich Moich wyznawców spotykają codziennie w tym Dziele zbawiania dusz.

Zawsze musisz pamiętać, że szatan nigdy nie przestanie dręczyć tej i innych misji, które są autentyczne, gdyż pochodzą od Boga. Autentyczne misje, które dziś błogosławię i te, którym błogosławiłem przez wieki, zawsze cierpiały z powodu sprzeciwu.

Jedynie misje, które naprawdę pochodzą od Boga, przyciągają taką nienawiść. Tylko prawdziwi prorocy przyciągają nienawiść. Mojżesz, Eliasz, Noe, Jan Chrzciciel i tacy jak oni, przyciągali nienawiść z powodu oddziaływania szatana na słabe dusze. Tylko Ja, Jezus Chrystus, jeden z setek proroków podczas Mojego Czasu na Ziemi, przyciągnąłem takiego rodzaju nienawiść, jaka została wymierzona we Mnie. A teraz, tylko ty, Mój ostatni proroku, przyciągniesz taką nienawiść jakiej nie widziano od dawna - choć inni, tak jak ty, cierpią w ostatnich czasach.

Gdy musisz znosić sprzeciw w Imię Boga, wiedz, że kiedy Trójca Święta przekazuje Słowo ludzkości przez proroka, wywoła to najgorszy rodzaj sprzeciwu. Gdyby nie Boża pomoc, którą otrzymujesz, uciekłabyś w popłochu. Mój Ojciec chroni cię, Moje maleństwo i musisz posuwać się naprzód zawsze mając świadomość, że On pragnie dusz, przy każdym słowie, które Twoje usta wypowiadają, przy każdym słowie pisanym twoją ręką i przy każdej duszy, do której docierasz. Całe to cierpienie przyniesie Mi więcej dusz.

Bądź pewna, że czas, abym powrócił, by odzyskać Mój Tron jest bliski, a ponieważ ten Dzień się przybliża, zostaną użyte wszelkie taktyki, abyś się w tej Misji potykała. Będą rzucać na ciebie wszelkie kłamstwa, ciskać wszelkie kamienie, wszelkie cierpienie będzie twoim udziałem i każdy nieprzyjaciel Boga ustawi się na każdej ścieżce, jaką pójdziesz. Ale Ja, jako Odkupiciel ludzkości, sprawię, że każdy cierń zostanie starannie usunięty, każdy kamień odrzucony, każda ścieżka uprzątnięta, aby udało ci się przynieść światu Moje Słowo, w czasie, gdy Ja będę całkowicie zapomniany.

Idę z tobą, Moja córko. Kładę Moją Dłoń na twoim lewym ramieniu, aby ochronić cię od zła i Ja prowadzę cię w każdy możliwy sposób. Każde słowo, które wypowiadasz w tej Misji pochodzi ode Mnie. Wszelkie działanie, jakie podejmujesz, pochodzi ode Mnie. Wszelkie cierpienia, jakich doznajesz, są Moje. Twoja wola jest Moją, ponieważ oddałaś ją Mnie i teraz Ja całkowicie mieszkam w tobie. Kiedy cię ranią, obrażają Mnie. Gdy ciebie wyśmiewają, odrzucają Prawdę. Kiedy odrzucają Słowo, odrzucają Mnie, ale kiedy przyjmują Moje Słowo dane tobie, stają się częścią Mnie i oni także otrzymają Moją Ochronę.

Idź teraz, Moja córko i nigdy nie przejmuj się, gdy okazują ci nienawiść w tej Misji, bo ty i wszyscy, którzy słuchają Mojego Wołania nie będziecie mieli wątpliwości, Komu się sprzeciwiają. To nie ciebie odpychają, ale Mnie, Jezusa Chrystusa. Kiedy jesteś dla Mnie, ze Mną, we Mnie i wypowiadasz Moje Słowo - jesteś prawdziwym dzieckiem Bożym.

Wasz Jezus