Ateistom to mówię. Kocham was bez względu na to, jak Mnie obrażacie.


Ta nowa i szybko utworzona hierarchia przejmie Mój Kościół

Armia ResztyKsięga Życiafałszywa doktrynado duchowieństwafałszywy prorokantychrystwierność Jezusowiakceptacja dla grzechuhumanizmupadek Kościołado kapłanówBibliaekskomunikaślubowanieprześladowanie chrześcijaństwaprawda tych Orędziwierność prawdziezmiany w KościeleDar Ducha Świętegodo biskupówdo kardynałówherezjapodział pomiędzy chrześcijanamipróby wiarybramy piekielne nie przemogą Kościołaprawda może wywołać strach i nienawiśćBoże Słowo głęboko dzieli ludzi
2014-01-16 19:41

Moja szczerze umiłowana córko, Prawda dzieli. Zawsze tak się dzieje. Gdy jeden człowiek mówi, że zna prawdę, drugi temu zaprzeczy. Ale kiedy Prawda pochodzi od Słowa Bożego, spowoduje ona największy podział. Wielu boi się Prawdy, ponieważ nie zawsze jest przyjemna, a jednak bez Prawdy żylibyście w zakłamaniu. Gdy żyjecie zaprzeczając Słowu Bożemu, nigdy w swoich sercach nie odnajdziecie prawdziwego pokoju.

Kiedy znacie Prawdę, która jest zawarta w Księdze Mojego Ojca, znacie Drogi Pana i musicie podążać tą ścieżką, aż do ostatniego tchu. Nie schodźcie z niej. Ale gdyby fałszowano Moje Słowo, przepisano na nowo i zniszczono z pewnością byście go nie przyjęli. Tak powinno być. Ale jeśli nowe doktryny, które różnią się od Mojego Świętego Słowa, przedstawi się wam pod dachami Moich kościołów, co wtedy zrobicie?

Czy przyjmiecie kłamstwo zamiast Prawdy? Czy zaakceptujecie doktrynę, która będzie bezbożna w Moich Oczach?

Odpowiedź musi być - nie. Nigdy nie wolno wam odrzucić Mojego Słowa - dla kogokolwiek. Nikt, nawet jeśli jest ubrany w szaty elity w hierarchii Mojego Kościoła, biedak, król czy książę - ktokolwiek, kto żąda przyjęcia nowej doktryny odnośnie Mojego Słowa, nie pochodzi ode Mnie.

Mój Kościół jest dyskretnie niszczony od wewnątrz i każda jego część jest rozbierana. Gdy kondygnacje zostaną zburzone, a wierni słudzy odrzuceni - a następnie uznani już za nieprzydatnych - droga, by ogłosić doktryny z Piekła będzie przygotowana.

Biada kapłanom, biskupom i kardynałom, którzy ośmielą się bronić Słowa Bożego, gdyż oni najbardziej będą cierpieli. Podczas gdy niektórzy zostaną ekskomunikowani i oskarżeni o herezję - choć będą tylko głośno mówili o Prawdziwym Słowie Bożym - pozostali będą zbyt słabi. Wielu biednych wyświęconych sług podda się presji potępienia Bożych Praw. Jeśli nie zgodzą się przyjąć doktryny kłamstw, zostaną rzuceni wilkom na pożarcie. Ci, których wiara będzie już osłabiona i którzy kochają ziemskie rzeczy oraz ci, którzy mają silną ambicję w swoich duszach, będą pierwszymi w kolejce do ślubowania wierności według nowego "przyrzeczenia".

Ta nowa i szybko utworzona hierarchia przejmie Mój Kościół. Wypowiedzą fałszerstwa w Imię Boga i zabiorą ze sobą wiele niewinnych dusz wiernych. Parafie nieświadomie będą ofiarowały zatruty kielich niczym nie wypełniony - tylko chlebem. Święta Eucharystia nie będzie już napełniać ich dusz. Wkrótce będą karmieni homiliami, które będą ośmieszały Słowo Boże, gdy będą oświadczać, że najważniejszą doktryną są prawa człowieka. A następnie wypowiedzą największą herezję, że człowiek otrzyma Życie Wieczne, czy żałuje za swoje grzechy czy nie. W ten sposób zniszczą oni dusze milionów.

Gdy nadal wywracają Mój Kościół na lewą stronę, Moi wierni kapłani i wierni wyznawcy odbudują Mój Kościół, cegła po cegle. Mój Kościół, jaki widzicie, nigdy nie może umrzeć, gdyż Ja na to nie pozwolę.

Wszyscy kapłani, biskupi i kardynałowie, którzy zostaną zdetronizowani i którzy pozostaną Mi wierni, nigdy nie opuszczą sprawiedliwych ani tych Moich wyznawców, którzy zostali pobłogosławieni Darem Mądrości. Potem, gdy fałszywa wiedza wypełni serca słabych sług w Moim Kościele, dar Ducha Świętego nie tylko napełni Światłem dusze Mojego Kościoła Reszty, ale zapewni Światło prowadzące do Moich drzwi wszystkim tym, których imiona są w Księdze Życia.

Nigdy wcześniej Moi uczniowie nie byli poddawani próbie w taki sposób, w jaki zostaną poddani w przyszłości. Otrzymają oni Boską Pomoc, aby utrzymać Światło Boga w świecie, który powoli i boleśnie będzie pogrążany w ciemnościach spowodowanych nadejściem wroga, antychrysta.

Wasz Jezus