Dzieci, te czasy są bardzo trudne i mylące. Ja, wasza kochana Matka, ofiaruję wam ochronę przed szatanem, jeśli tylko mnie o to poprosicie.


Niebawem macie się stać świadkami największego oszustwa jakie kiedykolwiek narzucił światu szatan

Armia ResztyDuch Świętywezwanie do rozprzestrzeniania Słowawierność wierzeprześladowanie tej MisjiJezus zawsze obecnywezwanie do rozprzestrzeniania Orędzido żołnierzy Armii Reszty
2014-01-07 12:15

Moja szczerze umiłowana córko, Moje Słowo pozostanie nienaruszone, ponieważ Moi ukochani wierni wyznawcy na całym świecie, którzy będą tworzyli Resztę Mojego Kościoła, nigdy nie odejdą od Prawdy.

Tak wielu Moich wyznawców wyłoni się, aby utworzyć Moją Armię Reszty w każdym kraju na świecie, w tym także w komunistycznych reżimach. Duch Święty jest wysyłany, aby okryć każdą część tej Mojej małej, ale potężnej Armii. Wkrótce wszyscy Moi uczniowie wszędzie będą rozpowszechniali Słowa proroctw, dane światu przez tę Misję. Pójdą teraz i będą rozpowszechniali wśród wszystkich Ewangelie, Moje Słowo i Moje Obietnice. Nigdy nie pozwolę, aby wiara Moich wyznawców uschła i zanikła. Jednak te dusze, które pozostaną wierne Słowu, jakie dano ludzkości w Biblii, będą nieliczne.

Moje Światło będzie świeciło jak słońce w tych wszystkich miejscach, gdzie Moi umiłowani uczniowie odpowiedzą na Moje Wołanie w tym czasie. Jest to Wołanie z Nieba, zapraszające was, abyście wzięli Mój Krzyż i szli za Mną, waszym Jezusem, aż po krańce Ziemi. Pragnę, abyście poprzez rozpowszechnianie głoszenia Prawdy o Trójcy Przenajświętszej, pomogli Mi zebrać zagubionych, zdezorientowanych, błąkających się i tych, którzy Mnie nie znają.

Będziecie zwracać się głośno i wyraźnie do wszystkich religii i przekażecie im Moje Słowo. Poprzez Modlitwy jakie wam daję, zostaną oni pobłogosławieni. Cieszcie się wy, którzy wiecie, że to Ja, Jezus Chrystus, jestem Tym, który wzywa was w tym czasie wielkiej zmiany. Jesteście naprawdę błogosławieni. Wiedzcie, że taka jest Moja Miłość dla was, że będę was prowadził, wzmacniał i dawał odwagę lwa w waszej misji. Będziecie mówili pięknie i z miłością, a ogień Ducha Świętego będzie wylewał się z waszych ust. Ten Dar z powrotem przyciągnie do Mnie miliony. Przygotowuję was teraz, kiedy niebawem macie się stać świadkami największego oszustwa jakie kiedykolwiek narzucił światu szatan.

Kiedy będziecie należeli do Mnie, będziecie w stanie obronić świat przed pochłonięciem go przez niegodziwości złego ducha w jego ostatnich dniach. Nie zawiedziecie. Będziecie cierpieli. Spotkacie się z niechęcią, sprzeciwem i oskarżeniem o herezję, choć wy wszyscy będziecie po prostu przypominać ludziom o tym, co jest zawarte w Świętych Ewangeliach.

Pozostańcie w pokoju, gdyż Moje Dary podtrzymają was podczas tej bitwy. Jesteście już gotowi, gdyż Moi wrogowie, którzy czekają, aby zuchwale pokazać się światu, wkrótce staną się znani. Wtedy przyjdzie czas na to, by wypełnił się Mój ostateczny Plan Zbawienia ludzkości.

Ja Jestem w was, z wami i zawsze przebywam w waszych sercach i duszach.

Wasz ukochany Jezus