Kocham was. Szlocham z powodu ogarniającego was spustoszenia. I obiecuję, że to prześladowanie będzie krótkotrwałe.


Jeśli w duszy istnieje choćby odrobina pychy, Duch Święty nigdy do niej nie wejdzie

oddanie Jezusowido duchowieństwapychainteligencjafałszywa pokorałzy nawróceniaDar Ducha Świętegokluczowa prostotado żołnierzy Armii Resztypycha oślepia
2014-01-05 19:34

Moja szczerze umiłowana córko, gdy Ogień Ducha Świętego wnika w duszę osoby, pierwszą reakcją są łzy. Drugą reakcją jest oszołomienie. Trzecią reakcją jest uświadomienie sobie, że coś wspaniałego - wewnętrzne zrozumienie Prawdy Boga i wszystkiego, czego On pragnie - opanowało tę szczególną duszę. Nagle zstępuje pokój, a także przenikliwe zrozumienie tajemnicy Istnienia Boga - Miłości Boga. Wszystkie rzeczy, które są zgodne ze Słowem Bożym, stają się jasne.

Tylko ci, którzy poddali swoją wolę Bogu i którzy pozbyli się całej ludzkiej pychy i intelektu oraz oddali Mu te rzeczy są w stanie otrzymać Dar Ducha Świętego. Jeśli w duszy istnieje choćby odrobina pychy, Duch Święty nigdy do niej nie wejdzie.

Tylko ci, którzy naprawdę wierzą, że Bóg jest wszechmocny, a człowiek jest niczym i że są niegodni stanąć przed Nim, mogą oddać swoją wolę. Tylko ci, którzy są gotowi zrobić wszystko, czego się od nich wymaga, aby wykonać Świętą Wolę Boga, zgodnie z Jego Słowem, mogą otrzymać Dary, aby głosić Słowo, które będzie miało prawdziwy wpływ.

Każdy człowiek, który twierdzi, że głosi Prawdę i mówi, że jest prowadzony przez Ducha Świętego, nigdy nie będzie się szczycił. Nigdy nie zwróci uwagi na swoje dary, talenty, wiedzę, świętość czy na pokorę. Bo kiedy człowiek czyni tak w Święte Imię Boże, to nie został on pobłogosławiony Duchem Ognia - Płomieniem, który rozpala serce człowieka, tak, że odpowiada z miłością na Słowo Boże.

Podczas Mojego Czasu na Ziemi, wyjaśniłem to wszystkim z was, że ten, kto się wywyższa przede Mną zostanie odrzucony na pustynię. A kto się uniża przede Mną zostanie wywyższony.

Wasz Jezus