Inni będą przestraszeni. Ale nie ma się czego lękać, bo Ja kocham was wszystkich.


Zawsze odpowiem tym, którzy błagają o Miłosierdzie dla innych dusz

miłość bliźniegoJezus Zbawicielemmodlitwy Krucjatymodlitwa za niewierzącychwezwanie do modlitwy
2014-01-04 13:40

Moja szczerze umiłowana córko, chociaż należy obawiać się Mojej Sprawiedliwości, to jednak zawsze odpowiem tym, którzy błagają o Miłosierdzie dla innych dusz. Obiecuję wam, że przez odmawianie Moich Modlitw Krucjaty i innych modlitw, w których prosicie Mnie, abym okazał Łaskawość, wysłucham i odpowiednio będę działał.

Moje Miłosierdzie nie zna granic i obejmuje wszystkich grzeszników, kiedy oni i inni szukają odkupienia. Moja Miłość jest nieskończona. Moje Współczucie jest nieustanne. Niech nikt nigdy nie wątpi w Moją Obietnicę i Moje Pragnienie ratowania wszystkich, łącznie z Moimi Wrogami. Przynaglam was, Moi umiłowani wyznawcy na całym świecie - także tych, którzy nie znają tych Orędzi - módlcie się, módlcie się, módlcie się za swoje własne dusze oraz innych. Obejmuje to wierzących, niewierzących i tych, którzy nie znają Prawdy.

Moja Miłość do was jest dla was wszystkich po to, abyście zobaczyli, poczuli i żyli. Musicie tylko odpowiedzieć tak, jak was uczę. Miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja miłuję. Gdy was biczują bądźcie miłosierni i módlcie się za nich. Bądźcie hojni w poświęceniu swojego czasu na intensywną pracę i modlitwę o ratowanie dusz tych, którzy odsunęli się daleko ode Mnie.

To jest Moje największe Pragnienie. Idźcie w pokoju.

Wasz Jezus