Kocham was. Osłaniam was Moją Najdroższą Krwią.


Trzech na czterech odrzuci Mnie

Armia ResztywojnyArmagedonBoża Karafałszywa doktrynado duchowieństwafałszywy prorokjedna światowa religiaKościół - ciało Chrystusaprzesunięcie na osi Ziemitrzęsienia ziemisztormyzdrada Jezusamodlitwa o prowadzeniebrak szacunku dla Zbawicielapodział pomiędzy chrześcijanamido wrogów Jezusa Chrystusado żołnierzy Armii Resztytak zwana nowa ewangelizacjaSakrament Bierzmowania
2014-01-02 20:40

Moja córko, prawie nadszedł dla was czas, kiedy wszelkie publiczne uznanie tego, Kim Ja Jestem stanie się słabe, jak dopalający się knot świecy.

Ci, którzy twierdzą, że należą do Mnie, niewiele będą o Mnie mówili. Ci, którzy są Mi wierni będą wstrząśnięci, gdy zobaczą, że tak wielu Mnie odrzuca. Już prawie nadszedł na was czas, kiedy wierni będą oddzieleni od tych, którzy zostaną wprowadzeni w poważny błąd. W nadchodzących dniach zbiorą się miliardy ślepych, głuchych i tych, którzy nie zachowali czujności wobec Prawdziwego Słowa Bożego i zaakceptują fałszywą doktrynę - nie pochodzącą ode Mnie.

Kiedy usłyszycie, gdy mówi się o nowym odnowionym wyznaniu wiary, które będzie formą Sakramentu Bierzmowania, wtedy poznacie, że została ona stworzona przez człowieka. Nie będzie on ważny w Moich Oczach. Fałszywy prorok przedstawi go, jako część swojego powszechnego planu zjednoczenia wszystkich religii świata. Moja Boskość zostanie zmieciona na bok. Moje Słowo zostanie zapomniane i pogrzebane, a Moje Nauczanie zostanie przekręcone, aby zmusić wiernych do przyjęcia nowej formy tak zwanej ewangelizacji.

Jednak Moje Słowo pozostanie żywe, ponieważ ci, którzy pozostaną w Moim Kościele, jak było to ustanowione od początku, nie odrzucą Mnie. Trzech na czterech odrzuci Mnie. Tylko Moja Reszta będzie trwała przy Mnie i będzie zachowywała Moje Słowo, a wielu z nich będzie zdezorientowanych. Te biedne dusze, które pozostaną w Moim Kościele, kiedy zostanie on przejęty przez nową doktrynę, nie będą wiedziały gdzie się zwrócić. To im mówię: Bądźcie silni. Bądźcie pewni. Nie odrzucajcie Mnie. Módlcie się o Moje Przewodnictwo i nadal Mi służcie tak, jak zawsze. Kiedy ci, którzy twierdzą, że działają dla dobra wszystkich - wszystkich religii - poproszą was, abyście Mnie odrzucili, odwróćcie się, bo poproszą was o przyjęcie pogaństwa, które będzie przebrane za chrześcijaństwo.

Gdy ci oszuści, wrogowie Boga, opanują Mój Kościół od wewnątrz jego hierarchii, Mój Ojciec ześle straszną Karę. Przechyli On świat i żaden mężczyzna, kobieta ani dziecko nie będzie w stanie zignorować tych wstrząsów. Kiedy Moi wrogowie zaatakują Moje Mistyczne Ciało, spowodują wiele zniszczeń, wiele zamieszania i odciągną wielu od Prawdy. Ale oni nigdy nie zniszczą Mojego Kościoła, bo Moja Armia Reszty nigdy nie porzuci Prawdy, ani też pod przymusem nie złoży przysięgi wierności szatanowi ani jego wysłannikom.

Będzie teraz coraz więcej wojen, burz i powstaną trzęsienia ziemi, dopóki Grzmot Gniewu Mojego Ojca nie będzie wszędzie odczuwany.

Moi nieprzyjaciele, którzy chodzą wśród was i którzy wprowadzają w błąd Mój Kościół, niech to wiedzą: Nigdy nie pozwolę wam pozyskać tych dusz, za które oddałem Moje Życie. Wasza zuchwałość będzie krótkotrwała, wasze niegodziwe czyny zostaną powstrzymane, a wasze próby zranienia dusz, które zostały oznakowane, będą doprowadzone do nagłego końca. Nigdy nie powstaniecie przeciwko Słowu Bożemu, bez sprowadzenia na siebie Boskiej Interwencji. Wasza wierność złemu duchowi zakończy się klęską dla was i dla każdego, kogo zdołacie oszukać. Gdy będziecie próbowali posunąć się aż do Bram Nieba, aby pochwalić się swoją wiernością szatanowi, zostaniecie powaleni, zakuci w łańcuchy i wyrzuceni w przepaść bez okazania wam jakiegokolwiek Miłosierdzia.

Idźcie teraz wy wszyscy, którzy będziecie świadkami tych rzeczy, które mają na was nadejść i bądźcie czujni w każdym czasie. Musicie nadal Mi służyć, ponieważ może być tylko jeden Mistrz.

Wasz Jezus