Kocham was tak bardzo, Moje dzieci, że gdy zwracacie swoje serca ku Mnie, bez względu na to, jak bardzo czujecie się osamotnieni, nigdy was nie odrzucę.


Wkrótce Mnie zobaczycie w całej Mojej niebiańskiej Chwale i wtedy wreszcie zrozumiecie tajemnicę Mojej Boskości

do ateistówKsięga Życiapo Ostrzeżeniudo niewierzącychOstrzeżeniemodlitwa o miłosierdziemodlitwa za bliskichmiłość do grzesznika i potępienie dla grzechuczym jest Ostrzeżenie
2013-12-22 15:56

Moja szczerze umiłowana córko, świat wkrótce się obudzi i potwierdzi Moją Obecność. Moja Obecność będzie odczuwana w każdym kraju, narodzie i domu i nikt nie zaprzeczy Mojej Obecności, jednak niektórzy nie będą chcieli być świadkami Mojej Interwencji. Wszyscy musicie zaakceptować fakt, że gdy nastąpi Ostrzeżenie, będzie to Wielki Znak z Nieba. Potwierdzi on Miłość, którą Bóg darzy wszystkie swoje dzieci.

Wiedzcie, że tego Dnia wasze oddzielenie od Boga powodujące uczucie osamotnienia dobiegnie końca dla tych, którzy pragną Ochrony od rozpaczy istniejącej w dzisiejszym świecie. Otrę wam łzy. Przebaczę wam wasze grzechy. Będę błogosławił wszystkich, łącznie z tymi, którzy odwracają się ode Mnie, w nadziei, że z powrotem przybiegną do Mnie, abym mógł ich zbawić.

Świat należy do Mnie. Dzieci Boże zostaną zebrane i wszyscy, których imiona zapisane są w Księdze Życia zostaną przygarnięci w Moje Ramiona.

Módlcie się, by ci, którzy mają wątpliwości, zostali z nich uwolnieni, aby ci, którzy są w strasznej ciemności, poprosili Mnie o Miłosierdzie a ci, którzy się Mnie zapierają, wreszcie Mnie rozpoznali.

Nigdy nie wolno wam pozwolić, aby krytycy Mojego Świętego Słowa, odciągnęli was ode Mnie, waszego ukochanego Jezusa. Wkrótce Mnie zobaczycie w całej Mojej niebiańskiej Chwale i wtedy wreszcie zrozumiecie tajemnicę Mojej Boskości.

Wasz Jezus