Come to Me, through My Son, and you will want for nothing. I love you. I weep for many of you, too stubborn to see that this is, indeed, the call from Heaven, promised to prepare you for the New Era of Peace.


Negeer vragen of eisen die aan jou gesteld worden om Mijn woorden te veranderen

free willcommitement to Jesusto those who do not believe in the Messagesguidance from Godauspiceremain silentJesus you take care of itdo not guess terms
2013-01-13 12:10

Mijn zeer geliefde dochter, jij mag nooit vergeten wie jouw Meester is. Wanneer je alle kanten op gesleurd wordt, en wanneer Mijn leerlingen een enorme last op je schouders leggen, moet jij je staande houden. Leg je in Mijn heilige handen, blijf op jezelf en vraag Mij om dat alles aan te pakken.

Jij mag enkel reageren op Mijn stem. Alle andere stemmen die jou bevelen om Mijn heilig werk op hun manier te doen, volgens hun interpretatie, moeten genegeerd worden.

De velen, die deze missie opvolgen, moeten begrijpen dat Mijn heilig woord niet onder de loep genomen, veranderd of aangepast mag worden om anderen tevreden te stellen. Mijn woord is heilig. Aanvaard wat Ik zeg, in geloof, en wees tevreden! Verborgen betekenissen, sensatie, proberen te ontdekken of zoeken naar waarzeggerij, is kwetsend voor Mij.

Leer te luisteren naar Mijn stem! Laat deze jullie ziel raken en wees dankbaar dat Ik jullie dit geschenk van Mijn vertrouwelijke onderrichtingen en verlangens geef. Ik doe dat uit medelijden met jullie en omdat Ik van jullie houd. Vragen en eisen dat Ik jullie de antwoorden geef die jullie willen horen, is beledigend voor Mij.

Mijn dochter, negeer a.u.b. de vragen of eisen die aan jou gesteld worden om Mijn woorden, of de betekenis van wat Ik tegen jou zeg, te veranderen. Zoals Ik je al eerder zei, heb jij daartoe niet de bevoegdheid. Zwijg, ook als deze sluwe zielen moeilijke vragen stellen waarop je het antwoord niet weet.

Tot diegenen onder jullie, die blijven proberen om Mij op een fout te betrappen door Mijn heilig woord aan te vechten en te bekritiseren: weet dat jullie maar arme, zwakke zondaars zijn. Het is niet dat jullie vragen stellen voor het welzijn van jullie ziel, wat Ik onaangenaam vind. Het is jullie weigering om te aanvaarden dat Ik, Jezus Christus, ooit zou kunnen communiceren met de wereld zoals Ik dat nu doe.

Als jullie Mijn woord nemen en het schikken naar jullie handelwijze, zal het nietszeggend worden. Als jullie het bovendien afkraken om deze missie – Mijn heilige missie om deze laatste generatie te redden – te tarten, dan zullen jullie aan de kant gezet worden.

Mijn plan is indrukwekkend nu Ik de mensheid snel verder over het pad van de waarheid leid. Diegenen die afdwalen en afwijken zullen achtergelaten worden. Er is nog maar weinig tijd om ieder van jullie te redden. Waarom verspillen jullie die? Elke minuut is kostbaar.

Geef Mij de kans om jullie te leiden, jullie te onderwijzen en jullie te bewaren! Als Ik jullie moet helpen, vereist dat gehoorzaamheid aan Mij, jullie Jezus. Jullie kunnen Mij alleen maar gehoorzamen als jullie je wil aan Mij overgeven. Zodra jullie dat doen, zal er niet langer verwarring in jullie ziel aanwezig zijn.

Jullie Jezus