Remember I may condemn the sin but I love every sinner no matter what they have done.Never be afraid to come to Me, to talk to Me, for I love you too much to reject you when you show true remorse.


God de Vader: Het lijden in de wereld werd in deze tijd verenigd met het lijden van Mijn Zoon, Jezus Christus

power of prayerrole of sufferingNew Paradiseto suffering peopleJesus who sufferssuffering of Godfamilycall to prayerGod and his childrenpreparitions to the New Paradisethe Last JudgementGod the Father, Creatorpower of sufferingcall to unityoffering of sufferingthose who suffer will reign
2012-05-23 15:38

Mijn liefste dochter, vertel al Mijn kinderen over de liefde en de bescherming die Ik bied aan diegenen die op Mij een beroep doen.

Mijn heilig woord op aarde wordt eindelijk gehoord en veel zielen zijn klaar om de grootste sprong in het diepe te maken, om de Goddelijke Barmhartigheid van Mijn Zoon, Jezus Christus, te omhelzen.

Zij hebben er geen idee van dat het nochtans een eenvoudig iets is om het Nieuw Paradijs, Het Nieuw Tijdperk van Vrede, binnen te gaan.

Richt de blik omhoog en aanvaard dat je in de eerste plaats een kind van Mij bent.

Erken dat Ik ieder van jullie geschapen heb, niet één van jullie is een toevalligheid, en dat jullie Mijn kinderen zijn. Mijn familie. Mijn dierbaren.

De tederheid van Mijn Hart is vol liefde voor ieder van jullie.

Velen denken dat Mijn macht Mij trots maakt omdat ‘Ik Ben’, de Alfa en de Omega, het begin en het einde.

Dat kan natuurlijk nooit zo zijn.

Hoe kan de oprechte liefde van een ouder voor een kind vertroebeld worden door trots?

Ik lijd voor ieder van jullie. Ik huil om diegenen die voor Mij verloren zijn. Ik zal alle macht aanwenden om Mijn verdwaalde kinderen terug naar Mijn familie, Mijn Koninkrijk te brengen.

Stel jullie een ouder voor die door zijn kind verworpen wordt. De pijn die Ik voel is niet om Mij, hun Vader, maar om hen en om de kwelling die zij zullen ondergaan als Ik hen niet kan redden.

Het lijden in de wereld werd in deze tijd verenigd met het lijden van Mijn Zoon, Jezus.

Waarom doe Ik dat? Waarom laat Ik lijden toe? Het komt door de zonde.

Zondaars die niet vrijwillig tot Mij komen, kunnen enkel gered worden door het lijden van anderen.

Diegenen die in dit leven lijden, zullen in het volgend leven beloond worden met Mijn geschenken.

Hulp die vrijelijk wordt aangeboden door deze kinderen, die van Mij houden, is een krachtig wapen tegen de aan Satan verleende macht.

Diegenen die naast Mijn Zoon strijden om de zielen van anderen te redden, kunnen de hele mensheid redden.

Satan heeft macht, maar slechts deze die hem gegeven werd - een macht die niet teruggenomen kan worden tot de Dag van het Oordeel.

Velen onder jullie, lieve kinderen, begrijpen de goddelijke wetten niet die deze dingen toelaten. Maar vertrouw op Mij wanneer Ik dit bekendmaak.

Satan zal de ziel wegkapen van Mijn kinderen die niet geloven in Mij of in de goedheid waarmee Ik voor Mijn kinderen zorg.

Hij wordt machteloos wanneer zondaars, door te lijden, offers brengen om hun broeders en zusters ervoor te behoeden dat zij naar de hel gaan.

Hij wordt vleugellam gemaakt wanneer Mijn kinderen er voor bidden dat deze zondaars gered worden.

Gebed is de wapenrusting van Mijn kinderen die Mij willen helpen om de hele mensheid te redden.

Kom bij elkaar, Mijn kinderen, samen met Mijn Zoon en help Mij om Mijn familie eindelijk te verenigen.

Help Mij om jullie allemaal naar het nieuw, prachtig Tijdperk van Vrede te brengen.

Pas dan kan Mijn Wil geschieden op aarde zoals in de Hemel.

Ga kinderen. Verenig jullie in gebed!

Werk samen met Mij, jullie Vader, om te helpen Mijn familie te redden.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste