I love you like no other creature on this Earth. No one will or can love you like I do. Remember this, at all times.


BOG OTAC: U OVO VRIJEME PATNJA U SVIJETU JE SJEDINJENA SA PATNJOM MOGA SINA ISUSA

power of prayerrole of sufferingNew Paradiseto suffering peopleJesus who sufferssuffering of Godfamilycall to prayerGod and his childrenpreparitions to the New Paradisethe Last JudgementGod the Father, Creatorpower of sufferingcall to unityoffering of sufferingthose who suffer will reign
2012-05-23 15:38

 Moja najdraža kćeri, reci svoj Mojoj djeci o ljubavi i zaštiti koje Ja pružam onima koji Me pozovu.

Moja Sveta Riječ na zemlji konačno se čuje i mnoge su duše spremne učiniti najveći skok vjere kako bi prigrlili Božje Milosrđe Moga Sina, Isusa Krista.

Ne znaju da je ulazak u Novi Raj, Novu Eru Mira, laka stvar.

Podignite pogled i najprije prihvatite da ste Moje dijete.

Priznajte da sam Ja stvorio svakoga od vas, nijednoga od vas slučajno i da ste Moja djeca. Moja Obitelj. Moji Ljubljeni.

Nježnost u Mome Srcu je puna Ljubavi prema svakome od vas.

Mnogi misle da zbog toga jer sam Ja Alfa i Omega, Početak i Svršetak, da Me Moja Moć čini oholim.

Ovo naravno, ne može nikada biti.

Kako prava ljubav roditelja prema djetetu može biti zasjenjena ohološću?

Ja trpim zbog svakoga od vas. Ja plačem zbog onih koji su Mi izgubljeni. Ja ću iskoristiti svaku Moć kako bih doveo Moju izgubljenu djecu natrag u Moju Obitelj, Moje Kraljevstvo.

Zamislite roditelja kojega je njegovo dijete odbacilo. Bol koju Ja osjećam nije zbog Mene, njihovoga Oca, već zbog njih i muke koju će trpjeti, ako ih Ja ne mogu spasiti.

U ovo vrijeme patnja u svijetu je sjedinjena sa patnjom Moga Sina Isusa.

Zašto Ja to činim? Zašto dopuštam patnju? To je zbog grijeha.

Grješnici koji Mi svojevoljno neće doći mogu biti spašeni samo kroz patnju drugih.

Oni koji pate u ovome životu biti će nagrađeni Mojim Darovima u slijedećem životu.

Pomoć slobodno pružena od one djece koja Me ljube moćno je oružje protiv moći dodijeljene sotoni.

Oni koji se bore zajedno sa Mojim Sinom za spas drugih duša mogu spasiti cijelo čovječanstvo.

Sotona ima moć, ali samo onu koja mu je dana – moć koja mu se ne može uzeti do Sudnjega Dana.

Draga djeco, mnogi od vas ne shvaćaju Božje Zakone koji dopuštaju ove stvari. Ali ufajte se u Mene dok vam Ja ovo otkrivam.

Sotona će ukrasti duše Moje djece koja ne vjeruju u Mene ili dobrotu koju Ja pružam Mojoj djeci.

On postaje nemoćan kada grješnici čine žrtve patnjom da spase svoju braću i sestre od odlaska u pakao.

On ostaje nemoćan kada Moja djeca mole za spas tih grešnika.

Molitva je oružje Moje djece koja Mi žele pomoći da spasim cijelo čovječanstvo.

Djeco Moja, okupite se sa Mojim Sinom i pomognite Mi da konačno ujedinim Moju Obitelj.

Pomognite Mi da vas sve odvedem u novu predivnu Eru Mira.

Tek tada može biti izvršena Moja Volja na zemlji, kao što je na Nebu.

Idite, djeco. Ujedinite se u molitvi.

Radite sa Mnom, svojim Ocem, da pomognete spasiti Moju Obitelj.

Vaš ljubljeni Otac