I love you, children, every single one of you.


Velmi málo lidí dnešního světa v něco věří, nebo věří v Boha.

Jesus I trust in youfalse doctrineabout this Missionpeace in soulremorseslavery of sintactic of satanAntichristJesus Saviourlovefalse mercyNew Ageto enemies of the Missionemptinesssatanismperversionsaddictions
2013-10-25 23:55

Má drahá milovaná dcero,

když tě lidé obviňují z šíření strachu skrze tato poselství, pak musí pochopit můj skutečný záměr. Strach pochází ze zkaženosti těch, kteří jsou naplněni temnotou duše a chodí mezi vámi. Tvoji nepřátelé jsou mými nepřáteli. V každém národu vytvoří naprosto falešnou spiritualitu a ta nebude pocházet ode Mne. Budou tak okouzlující, že proniknou mezi vlivné lidi, aby šířili New Age, falešné učení satanského původu. Mnozí budou považovat tyto hrozné činy za neškodnou zábavu, ale za zdánlivě nevinnou fasádou leží lstivý plán, zbavit svět jeho víry v Nejsvětější Trojici.

Velmi málo lidí dnešního světa v něco věří nebo věří v Boha, a tak když jim Satanovi služebníci nabídnou falešnou duchovnost a pohanství, mnozí budou svedeni. Budou přitahováni k falešným, dobročinným výzvám za práva těch, kdo usilují o uznání způsobu svého života, který odporuje zákonům, daným mým Otcem. Protože jejich víra v Boha je slabá, budou otevřeni lžím. Místo toho budou zbožňovat falešného boha, antikrista.

Říkám vám tyto věci, protože je to Pravda. Proč bych vás nevaroval před těmito věcmi? Jsem váš Spasitel a připravuji se, abych vás všechny konečně zachránil, po tomto vleklém bolestném čase. Kvůli Satanovi trpěl člověk nevýslovným strádáním. Tak mnoho lidí nechápe, jak velice ničí životy. Rozvrátí vaše vztahy s ostatními lidmi, přiláká vás k neřestem, které vás zničí, změní vás a chytí do pasti. Nezáleží na tom, co vám dá, stále se budete cítit prázdní. Budete neustále klesat a klesat, dokud se nezamotáte do zvrácených a nepřirozených činů a nenajdete žádné uspokojení.

Jen Já, Ježíš Kristus, vám mohu přinést skutečný pokoj, lásku a spásu. Protože váš život na Zemi bude změněn antikristem k nepochopení, musím vás varovat. Nedělám to proto, abych vás vyděsil, ale abych vás připravil na Pravdu. Pouze Pravda vás osvobodí od zloby těch, kdo žijí, dýchají i zemřou pro svou oddanost Satanovi a jeho démonům.

Jen Já, Ježíš Kristus, jsem vaší Cestou k nalezení úlevy z pronásledování, které tito bezbožní, lstiví a podvodní lidé přivedou na svět.


Váš Ježíš