I love you, children, and it is My desire to save each of you, including those, hardened of soul, who will not accept the Existence the Holy Trinity.


Můj Syn chystá v tomto čase na zemi velkou obnovu a ta způsobí hodně bolesti.

role of sufferingJesus I trust in youfalse doctrineNew Paradise loneliness
2013-10-23 15:34

Mé dítě,

pokrývám teď všechny své děti mou ochranou, aby zůstaly klidné, v pokoji a silné v tomto čase velkých zkoušek.

Musíte, drahé děti, přijmout skutečnost, že budete vždy cítit bolest způsobenou osamělostí, nezájmem a odmítáním těmi, kdo pohrdají Božím Slovem. Světlo přitahuje ty, kdo jsou v temnotě a ti vás budou vždy napadat a útočit na vás, když budete v plné jednotě s mým Synem, Ježíšem Kristem.

Můj Syn chystá v tomto čase na zemi velkou obnovu a ta způsobí hodně bolesti, protože to bude forma očisty. To znamená, že mnozí budou teď trpět za své hříchy a že země je připravována pro Ježíše Krista, aby bylo provedeno oznámení po ukončení očisty. Mezitím nepřátelé Boha budou šířit lži a kacířství, aby přesvědčili hříšníky a všechny, kdo milují mého Syna, se záměrem je ovládat. Všechny tyto smutné události se musí stát před Druhým příchodem mého Syna, Ježíše Krista.

Prosím vás, drahé děti, buďte trpělivé a snášejte tyto těžkosti pro mého Syna, jenž vás vroucně miluje. Nikdy nemějte pocit úzkosti, protože brzy uvidíte jeho Nový ráj, kde žádný smutek, bolest nebo zlo nebude existovat. Je to jen maličkost, když trpíte pro mého Syna a je to bezvýznamné v porovnání s tím, co vytrpěl za každičkého z vás, když zemřel na kříži, aby vás zachránil.

Tak prosím, vložte všechnu svou důvěru v mého Syna a buďte vděčné, že vám bylo posláno vedení z nebes. Radujte se, protože vám byla dána správná míra času, abyste se náležitě připravili na Velký Pánův den.

Buďte v pokoji.Vaše milovaná Matka
Matka Spásy