Remember I may condemn the sin but I love every sinner no matter what they have done.Never be afraid to come to Me, to talk to Me, for I love you too much to reject you when you show true remorse.


Neznáte Mě, protože Mě neuznáváte.

The Remnant Armyto clergyRosaryhumilitycall to conversionprayer for protectionCrusade Prayersto enemies of the MissionSt. Benedict Cross
2013-10-14 15:30

Má vroucně milovaná dcero,

vy, kteří se cítíte opuštění a nejistí mou láskou k světu, Mě nesmíte nikdy přestat volat, abych vám pomohl. Čas od času budete mít pocit beznaděje, strachu a osamělosti, když dodržujete mé svaté Slovo, dané světu svatým evangeliem. Dokonce i nyní, když je vám mé svaté evangelium stále ještě dáváno, se budete cítit velmi osamělí, protože málo lidí uskutečňuje, co jsem je naučil svým svatým Slovem.

Říkáte-li, že milujete svého bližního, a pak jej pomlouváte, budete Mi stále ještě patřit. Říkáte-li, že věříte v Desatero přikázání, ale přizpůsobujete si je tak, aby vyhovovala vašemu životnímu stylu, pak jste vůči Pravdě slepí. Přijímáte-li svátosti, dávané vám skrze Mne, ale porušujete je, ubližujete Mi. Když kážete Boží Slovo ostatním, a pak dáte přednost sobě před ostatními tím, že říkáte, že jste v Božích očích cennější než oni, urážíte Mě. Když prohlásíte, že Slovo Boží v moderním světě už nic neznamená a že musí být přizpůsobeno, aby se zamlouvalo laickému světu, pak plivete do Boží tváře. Když jste přesvědčeni, že vaše vědomosti o Mně jsou nadřazené mému svatému Slovu, které vám dávám skrze tato poselství a že je v nich obsažen omyl, jste neznalí Pravdy. Neznáte Mě, protože Mě neuznáváte.

Tak i vy, kdo se cítíte spokojeni s vaším porozuměním mého Slova a odmítáte Mě teď v této misi – jste mě opustili. Zejména vy musíte zavolat o moji pomoc, neboť beze Mne nejste nic.Váš Ježíš