But there is nothing to fear, for I love you all.


Čtyři části světa, které zmiňuji, jsou čtyři velké říše: USA, Rusko, Evropa a Čína.

warning of the Hellpreparition to persecutionwarsthe Book of Lifeabout this Missionmasonrytactic of satanOne World GovermentJewsMiddle EastSt. Michael ArchangeleRussiaChinaIsraelChristianityUSAEuropeSyriaEgypt
2013-09-24 11:18

Má vroucně milovaná dcero,

čtyři části světa, které zmiňuji, jsou čtyři velké říše – Spojené státy, Rusko, Evropa a Čína. Všechna předpověděná proroctví zahrnou tyto mocnosti, ve kterých dojde ke všem otřesům v náboženských a politických strukturách.

Sýrie a Egypt se kvůli nepokojům ve svých zemích stanou katalyzátory pro větší válku, která zahrne čtyři velké mocnosti. Všechny tyto mocnosti se spojí a vytvoří jednotný režim, který bude využit k ovládnutí bohatství a obyvatel celého světa.

Náboženská válka bude ústředním bodem této kontroly a ustanovení vůdci v mých křesťanských církvích budou přemoženi a zničeni v přípravě na příchod šelmy, která bude ovládat všechny čtyři říše. Žádnému z vládců, kteří odporují Božímu Slovu, nebo kteří se snaží zničit jeho děti, nebude Bohem dovoleno zmocnit se těch, jejichž jména jsou v Knize živých. A když mluvím o křesťanech a nezbytnosti zůstat Mi věrni, zmíním také židy, protože jejich ochránce, archanděl Michael, nad nimi bude bdít a pomáhat jim přestát pronásledování, které, jako Boží vyvolený lid, budou muset také přetrpět.

Byl vytvořen Boží plán a všichni andělé a svatí v nebi se nyní připravují, aby Mi pomohli v mé misi sjednotit a chránit ty, kteří Mě milují, před velkým podvodem, jenž byl připraven k oklamání světa. Nikdy předtím nebyla zloba proti Bohu lidskou rasou tak koordinovaná, jako je tomu dnes. Nikdy předtím nebyl smrtelný člověk schopen způsobit tak mnoho utrpení uchvácením moci, aby ovládnul vše, jakou má v tomto okamžiku historie. Velké pronásledování Božích dětí, vyvolané Satanem s ochotnou podporou zla, mocichtivých mužů a žen na vládnoucích pozicích, probíhá před vašima očima. Přesto to mnoho z vás nedokáže vidět, protože jste byli oklamáni.Váš Ježíš