My Intervention, by revealing to you events to come, will help you to understand how much I love you.


Každá jednotlivá svátost bude změněna k nepoznání.

false doctrineto clergyConfessionCrucifictionEucharistchanges in the rite of the Holy MasshumanitarismSacrament of Communion
2013-09-05 09:35

Mé dítě,

když vložili trnovou korunu na svatou hlavu mého Syna, nebylo to jen proto, aby Mu způsobili hrozná fyzická muka, bylo tím učiněno oznámení. Bylo provedeno jako symbolické gesto. Když ho zesměšňovali, tak řekli, že tohoto muže, který říká, že je hlavou církve a sám sebe nazývá Mesiášem, nebudou trpět. Zneuctili hlavu církve, když Ho korunovali a zneuctí Ho znovu během této doby.

Nepostačí, že nepřátelé Krista ovládnou církev mého Syna zevnitř - zneuctí jej mnoha způsoby. Změní hostie svatého přijímání změnou pravého smyslu podstaty, čím eucharistie je. Řeknou, že nejsvětější eucharistie představuje lidstvo a že je znamením nového splynutí – sdružení všech lidí v jedno společenství v Božích očích. Vám, moje děti, napovídají, že všichni jste ve vzájemném souznění a to že je důvod k oslavě.

Svaté přijímání je Tělo Kristovo a jeho skutečná přítomnost. Nemohou to být dvě rozdílné věci. Přesto ten význam překroutí, všechno co vám zbude, bude nakonec kousek chleba, protože až znesvětí oltáře a nejsvětější hostii, přítomnost mého Syna ustane.

Každá jednotlivá svátost bude změněna k nepoznání. Tak lstiví budou nepřátele mého Syna, že svaté obřady budou vypadat, jakoby se změnily jen drobně. Svátost zpovědi bude zrušena, protože šelma nechce, aby se duše vykoupila, protože by to bylo vítězství pro mého Syna.

Děti, musíte mě stále prosit, abych se za vás přimlouvala, aby bolest těchto budoucích událostí byla zmírněna a čas zkrácen.Vaše milovaná Matka
Matka Spásy