I love you, children. Now go and form the most powerful army in the world, the Army of Love, the Army of Salvation.


Pro všechny zlé skutky války a teroru je Bůh odvrhne a usmrtí.

warning of the Hellwarshatredchastisement from Godtactic of satanprayer for discermentdisorderterrordivisions
2013-08-27 23:45

Má vroucně milovaná dcero,

svět je před počátkem utrpení strašné války a šířící se nenávist zanítí mnoho národů. Ve většině zemí se projeví nepokoje a rozdělení a lidé poznají, že časy se neuvěřitelně změnily.

Bude pociťována hluboká, znepokojující úzkost a lidé zjistí, že je těžké poznat, komu věřit. Takto Satan zamořuje Boží děti, že je rozeštve proti sobě. Jen ti, kdo věří v pravého Boha, najdou útěchu, neboť budou vědět, že jejich víra a láska ke Mně je udrží silnými.

Musíte se usilovně modlit, aby přicházející klam, příčina mnoha válek, ukázal, co je zač – pokus přivodit hluboké rozdělení a nenávist s úmyslem ovládat. Můj Otec potrestá utlačovatele způsobující chaos a bolest nevinným. Mohou mnohé zmrzačit a zabít, ale pro svou zlobu budou sraženi mým Otcem.

Ti, kteří věří, že mohou vyvolat válku a ohlupovat svět, nedostanou mnoho času, aby se vychloubali svými strašnými činy. Jejich osud je zpečetěn. Zásah rukou Boha bude viděn v každé části světa. Pro všechny zlé skutky války a teroru je Bůh odvrhne a usmrtí.

Válka vyvolaná rukou člověka ničí život těla. Trest mého Otce ukončí život duše nepředáním daru spásy.Váš Ježíš