I love you all with a deep tenderness and I rejoice when you respond with love in your heart to My Call.


Posedlost mých dětí světskými statky a zbožňování osobního bohatství je odděluje od Boha.

materialismrichnessegoismidolatryto the richtemporal matters more important than eternity
2013-06-08 23:00

Má vroucně milovaná dcero,

jak lidé klesají stále hlouběji do hříchu, vyhledávají materiální věci a doufají, že jimi utiší palčivou bolest, kterou pociťují v nitru, protože, jsou-li ode Mne tak vzdáleni, nic jim nepřináší útěchu. Ani na okamžik na Mne nemyslí, tak jsou chyceni v honbě za světskými věcmi – zbytečnými věcmi – které nepřinášejí nic, než touhu po dalších a dalších věcech.

Pak jsou zde ti, kteří se z lásky ke světským lákadlům stávají nenasytnými. Usilují o větší, a jak věří, hodnotnější, vlastnictví. Nakonec staví pro sebe svatyně. To se stane, když se ponoří do beznaděje, protože čím více bohatství a přepychu získají, tím více jsou zmatení a roztěkaní. Ztrácejí zájem o ostatní lidi a brzy zůstanou izolovaní, chycení do pavoučí sítě, utkané pro ně zlým duchem, aby je chytil do pasti a zničil jejich duše.

Posedlost mých dětí světskými statky a zbožňování osobního bohatství je odděluje od Boha. Vaše vlastní láska k majetku ničí vaši lásku k vašemu bližnímu. Stanete se natolik sobeckými, že vás nebude zajímat neštěstí druhých. To proto, že neposloucháte Boží Slovo.

Musíte přestat s vaší honbou za bohatstvím. Pak se stanete čistější srdcem. Dovolíte-li tomuto úskočnému hříchu zastřít svou mysl, nebudete mít nikdy čistou duši a budete nehodní předstoupit přede Mne. Ti, kteří jsou chudí, mají méně pokušení, jež by je oddělovala ode Mne. Ti, kteří jsou bohatí, jsou chudí v tom, že se mají hodně co učit, před tím, než se dokáží pokořit v mých očích.

Kdy už se naučíte, že pokud člověk dá přednost světským potěšením přede Mnou, nebude schopen připravit svou duši tak, aby vstoupil do mého Nového ráje?Váš Ježíš