Don’t you know how much I love you? How much you are protected under the Power of your Divine Saviour, who has promised the world salvation?


Ukrutnosti mého ukřižování nebyly lidstvu oznámeny tak, jak být měly.

role of sufferingConfessionJesus SaviourCrucifictioncall to conversionPassion of Christask for forgivenessdeathno respect for Saviourtemporary life on earthhow to spread conversion
2011-05-07 21:50

Má milovaná dcero,

musíš nyní vzít můj kříž a pomoci Mi jej nést na cestě, kterou jsem pro tebe naplánoval. Má drahá dcero, jak jsi jen trpěla v těchto posledních pár týdnech. Dovolil jsem, aby se to stalo, protože tě to přivedlo blíže k mému Nejsvětějšímu Srdci.

Mnoho duší je povoláno předávat moje poselství světu. Bude to jen dobrovolná očista ze strany těchto duší, co bude určovat kvalitu jejich schopnosti rozlišení. Jinými slovy – je-li duše, kterou jsem si vybral ke sdělení mého Slova, čistá, pak její poselství budou mít větší dopad. Vyvolají v duši trvalejší dojem. Budou plné soucitu, a přesto budou oznamovat pravdu mého učení v její syrové podobě.

Nemám čas na jemnosti, jaké očekávají lidé, kteří si zvykli poslouchat mé Slovo jistým způsobem – v jeho zjednodušené a omezené verzi. Dokonce i mé utrpení na kříži a ukrutnosti spáchané lidmi při mém ukřižování nebyly světu oznámeny takovým způsobem, jakým být měly. Tak málo z vás, mé děti, rozumí tomu, jak strašným způsobem bylo zacházeno se Mnou, s vaším božským Spasitelem, rukama lidí. Toto zacházení se Mnou je ještě dnes, kdy jsem vystaven posměchu, proklínán, ignorován a zneužíván, stále zřejmé. Moje smrt vydláždila cestu vašim duším z věčného zatracení. Stále je tomu tak. Nezahazujte dar spásy, neboť bez toho, že byste přijali Pravdu, nemůžete být spaseni.

Slyšte toto: Já jsem Pravda. Já jsem klíč k vaší spáse. Na vaší smrtelné posteli, i když jste se neznali ke Mně, k mému učení a odmítali moji skutečnou existenci, obraťte se ke Mně a proste Mě o spásu. Nikdy není příliš pozdě, abyste se ke Mně obrátili a prosili Mě, abych vás držel za ruku a nechali Mě vás vést do království mého Nebeského Otce. Ale můžete to udělat, jen pokud jste ještě naživu na této zemi. Je to vaše poslední příležitost, která vám může nabídnout věčný život. Potom už bude příliš pozdě.Váš milovaný božský Spasitel
Ježíš Kristus