I died for your sins on the Cross. I love you, children.


Když vám byla dána Pravda, je důležité, abyste pokračovali v šíření Božího slova.

fight against this Missionprayer for conversionto believerslove is answer to hatredhow to spread conversiona call to spread Messagesthe meaning of Crusade Prayers
2013-05-06 18:42

Má vroucně milovaná dcero,

těm, kteří Mě bez vlastní viny urazili, protože neznají mé Slovo, bude brzy dáno vedení, které potřebují.

Neboť všichni, kteří znáte Pravdu mého Slova, danou lidem před 2000 roky, musíte vědět, že zatímco se hašteříte mezi sebou, ztrácí se milióny duší. Tak mnohé z nich, provinilé smrtelným hříchem, se dopouštějí těchto činů kvůli zamoření Zlým. Kdyby znaly Pravdu mého slibu věčného života, pak by se mnohé na těchto činech nepodílely.

Když vám byla dána Pravda, je důležité, abyste pokračovali v šíření Božího Slova. Musíte to činit prokazováním lásky a úcty k životu druhých. To znamená dodržovat přikázání mého Otce: "Nezabiješ". Pak je vaší povinností zajistit, aby s lidským životem se nakládalo s úctou, ke slávě Boží.

Musíte připomínat ostatním tento dar věčného života v dobách, kdy víte, že ti, kteří popírají Slovo Boží, potřebují vaši pomoc. Vaše pomoc modlitbou a radou, může zachránit tyto duše. Potřebuji tolik vašeho času, moji milovaní následovníci. Musíte být velkorysí, pokud jde o váš čas v záchraně duší. Prosím, pokračujte v modlitbách mých modliteb modlitební kampaně, neboť slibuji obrácení miliónům ztracených duší, když se je budete modlit.

Nedovolte útokům Zlého, který bude stále vrhat stín na tato poselství, aby vás rozptyloval. Berte tyto útoky tak, že nejsou ničím jiným, než pokusem Satana a všech ďábelských duchů, kteří se potulují po zemi, aby zabránili Božím dětem získat nádherné dědictví, které je čeká.

Prosím vás také, abyste byli šlechetní srdcem a modlili se za ty, kteří se obrátili proti Mně v této mé poslední misi na zemi, před Velkým dnem.Váš Ježíš