I will fight to win you all backI died for all of you and I will fight to win you all back to Me, despite the darkness of evil in the world, up to the very last moment.


Na předložené zdánlivě věrohodné názory bude hleděno jako na novou podobu katolictví.

to clergyacceptance of sinChruch will fallOne World Religionfaithfulness to Truthto other churcheschanges in the Chruchto the Catholic Church
2013-05-03 18:15

Má vroucně milovaná dcero,

ďábelský plán na zničení katolické církve zevnitř se již uskutečňuje. Všechno zasvěcené Bohu bude odstraněno a hlavy této renovované, moderní církve, které budou brzy viditelně představeny všem, budou liberální ve svých názorech, ale budou to nepřátelé Pravdy.

Na předložené názory, zdánlivě věrohodné, bude hleděno jako na novou podobu katolictví. Mnozí křesťané si řeknou – co s tím mám společného? Když bude moje církev, založená mým apoštolem Petrem, takto rozložena, ovlivní to všechny mé následovníky. Až bude mé Slovo a mé učení rozškubáno, a poté vytvořeno vyhovující sobeckým zájmům lidí, byť půjde o lži, časem budou považované za Pravdu.

Tyto lži, předložené světu kvůli ďábelskému zamoření, budou všechny křesťanské církve pokládat za přijatelné v jejich očích. Ani jediná křesťanská církev neunikne tomuto útoku – útoku, který byl záměrně a pečlivě plánován po staletí.

Nemylte se, když je s mým Slovem manipulováno, Pravda bude roztrhána. Lži zamoří duši. Až se to stane, lidé půjdou nevědomky cestou, která skončí v beznaději. Naléhavě vyzývám všechny, kdo Mi nyní naslouchají, aby byli stále soustředěni na Pravdu. Nesmíte přijmout žádné změny, vyžadující po vás jejich přijetí jako součásti nové církve, která nepochází ode Mne.Váš Ježíš