I love you all. I will never desert you.


Budou obviněni ze zločinů proti Petrově stolci a veřejně ponižováni v mém svatém jménu.

The Remnant ArmyschismBenedict XVIChruch will fallTrue ChurchexcommunicationApostle Simon PeterRomefaithfulness to Truthbe peacefuldivision amongst Christians
2013-05-02 20:07

Má vroucně milovaná dcero,

církev bude opuštěna mnohými v nejvyšších pozicích a mnoho z nich přijme nová falešná učení, která je povedou do říše temnoty.

Ti, kteří Mi zůstanou věrni, a ti, kteří odmítnou ohavnost, budou vedeni Petrem Apoštolem, který první usedl na stolec v Římě. On povede mého milovaného Benedikta, který, jak bylo předpověděno, jim pomůže uvidět pravdu. Bude muset být svědkem hrůz, ale bude podporován těmi, kteří přísahali věrnost jedinému pravému Božímu Slovu.

A tak začne schizma. Ti, kteří budou následovat falešné učení, kde Já, Ježíš Kristus, nebudu uctíván, budou rozsápáni šelmou a jejími démony. Moji nevinní služebníci, kteří dosud nepřijali má poselství, nyní přijdou, utíkajíce ke Mně pro útěchu. Má proroctví nelžou, a velmi brzy mnoho z těchto politováníhodných duší bude odehnáno od Svatého stolce. Budou obviněni ze zločinů proti Petrovu stolci a veřejně ponižováni v mém svatém jménu.

Říkám jim: Zůstaňte klidní a buďte v pokoji, neboť když následujete Pravdu, budete zachráněni. Nesmíte nikdy přijmout rozbředlé učení, postrádající mou autoritu. Vy, kteří přijmete lži ve víře, že činíte svoji povinnost, si musíte uvědomit, že budete muset čelit obtížné cestě. Máte dvě volby. Zůstat v Božím Světle, nebo se obrátit zády k mým svatým svátostem.

Mnozí z vás brzy jasně uvidíte, před čím jsem vás varoval. Schizma bude kruté a povstane z něj válka mezi Pravdou a lžemi. Ta přivede katolickou církev k pádu, dokud se nebude podobat hromadě kamení, ale jediná pravá církev zůstane stát zpříma, neboť moji věrní služebníci zbudují moji armádu zbytku. Budou bojovat až do hořkého konce, aby zachovali svaté Boží Slovo.Váš Ježíš