I will be waiting to greet you. I will always love you, because it was for you that I gave up My Body, when I allowed them to crucify Me. If I love you so much, then nothing should stand in your way to call on Me today.


Katolická církev nyní vstupuje do nejhoršího pronásledování ve své historii.

role of sufferingcommitement to Jesusfalse doctrineto clergyNew World Religionlove to neighboursChruch will fallfaithfulness to the faithTrue Churchpersecution of Christianityfaithfulness to Truthto those who believe in these Messagesdivision amongst Christians
2013-04-13 23:50

Má vroucně milovaná dcero,

přeji si povzbudit všechny, kteří věří ve Mne a má poselství obsažená v této Knize – Knize Pravdy.

Když Mě člověk následuje a nabízí Mi sám sebe, musí napodobit všechny mé vlastnosti. To znamená, že musí všechny milovat v mém jménu a chovat se ke každému člověku tak, jak by očekával, že se bude chovat k němu. Avšak když se skutečně odevzdáte do mé péče, budete pro to trpět. Bude s vámi zacházeno s krutostí a všechno bude vyzkoušeno, abyste byli zahrnuti opovržením.

Říkám to všem Božím dětem a obzvláště křesťanům, neboť vaše břímě je nejtěžší. Volám ke všem lidem na světě, kteří věří ve Mě, nezávisle na tom, zda věří, nebo ne, že k nim mluvím skrze tato poselství.

Křesťané budou vždy cílem těch, kteří chtějí přizpůsobit Boží zákony své hříšné honbě za potěšením a sobeckým touhám. Katolická církev nyní vstupuje do nejhoršího pronásledování ve své historii a bude postavena na hlavu a obrácena naruby. Útok byl plánován celá desetiletí a pečlivě promyšlen. Jak jen svatí v nebi pláčou nad touto katastrofální událostí, která se nyní odehraje rychlostí, která ohromí dokonce i ty, kteří nevěří v tato poselství.

Výsledkem bude zmatek, jak mnozí posvěcení služebníci se stanou bezmocní, když všechno, co považovali za svaté, bude zpochybněno a pak vyvráceno. Budou napadáni a zastrašováni v mém jménu zevnitř jejich vlastních řad.

Prosím naléhavě ty, kteří jsou věrní mé církvi na zemi, aby byli bdělí a drželi se pevně mého učení, jestli Mi chtějí zůstat věrni. Nesmíte nikdy přijmout nic jiného než Pravdu, které jste byli učeni. Brzy se budete cítit velmi osamocení a moji ubozí posvěcení služebníci budou zdrceni, neboť jejich věrnost vůči Mně a církvi ustanovené Petrem bude podlomena.

Vy, kteří jste tradiční, věrní křesťané, musíte stát pevně a nesmíte přijmout žádný pokus, který by vás podnítil opustit vaši víru. Budete odtlačeni stranou a přinuceni souhlasit s výchovou svých dětí ve falešné nauce, která není od Boha.

Tyto události nyní začnou a Já vás před nimi varuji, abych vás vedl. Kdokoliv Mě skrze tuto misi obviní podněcováním duší k opuštění mé církve na zemi, nerozumí mým pokynům. Já vás jenom prosím, abyste zůstali věrni mému učení, až shledáte, že jste nuceni přijmout novou verzi církve. Tato nová verze nebude v očích Boha nikdy přijata.Váš Ježíš