Please, let Me show you how much I love you, once more. Take My Hand now, place your head on My Shoulder and your gentle soul will be set aflame with a love you have forgotten.


Vzkříšení mého milovaného Syna je nejvýznamnějším darem, protože znamená, že věčný život může být dán všem Božím dětem.

warning of the Hellprayer for neighboursNew Paradiseprayer for conversionResurrectiondeathdemonsEternal Life after the New Era of Peace
2013-03-31 13:13

Mé děti,

vzkříšení mého milovaného Syna je nejvýznamnějším darem, protože znamená, že věčný život může být dán všem Božím dětem.

Svým zmrtvýchvstáním můj Syn zničil smrt. Pokud je to vaše touha, smrt už nad vámi nemá moc.

Život, který vám byl dán, se brzy změní a bude pouze jediný život v Bohu.

Až se nové nebe a nová země spojí, bude pouze věčný život. Smrt těla, mysli a duše už více nebude. Toho nového života se nikdy nesmíte bát, protože vás vysvobodí. Po zemi se brzy rozšíří hodně lásky, vylité milosrdenstvím mého Syna. Tato velká, velká, velká milost bude dalším krokem Božím ke spáse jeho dětí od smrti duše. Smrt těla už nadále nebude, až můj Syn sestoupí s Novým Jeruzalémem.

V těchto zlých časech musíte prokázat velkou odvahu, neboť tyto zkoušky brzy skončí. Soustřeďte se jen na nádherný život, na který čekáte a modlete se, aby všechny duše přijaly tento zázračný dar.

Duše, které odmítnou přijmout pravdu věčného života, si místo něj vyberou věčné zatracení. Jsou jen dvě volby, a přesto mnohé z těchto duší věří, že je i třetí. Ti, kteří následují sekty, vytvořené mocí Zlého, chybně věří v jiný mystický život, kde jim bude dána velká moc. Věří ve falešné anděly. Zbožňují falešné anděly, a žel, mnozí z nich existují, ale nejsou to andělé Boha. Trýzněni v řetězech v propasti pekla, přesto dokážou klamat Boží děti, že věří, že jsou andělé Světla. Jediné Světlo, za kterým musíte jít, je Světlo Boha – Pravda.

Království, Nový ráj, který vás očekává, je ten, který vám slíbil Bůh, nad nímž bude vládnout můj Syn.

Přijměte ruku mého Syna a vstoupíte do ráje.Vaše milovaná Matka
Matka Boží
Matka Spásy