I love you like no other creature on this Earth. No one will or can love you like I do. Remember this, at all times.


Mou agonii pociťují všichni svatí a andělé v nebi, neboť čas apokalypsy je blízko.

The Remnant ArmyJesus I trust in youApocalypsefury of satanadditional prayerRomehatred of GodVatican
2013-03-16 12:40

Má vroucně milovaná dcero,

jaký vztek, jaký hněv a jaký strach pociťují ti, kteří v tomto čase odmítají přijmout můj kalich utrpení.

Vztek Satana proti těmto poselstvím vzroste rychle a bude uděláno všechno, abys byla pranýřována, má dcero.

Musíš přijmout utrpení, protože ses dobrovolně odevzdala mé svaté vůli. A tak, má dcero, musíš zůstat zticha, zatímco pokračuje vřískot šelmy a těch ubohých duší, které používá, aby na tebe útočily. Říkám to všem mým milovaným věrným stoupencům – zůstaňte pevní. Skloňte hlavy v pokorné služebnosti a nabízejte své utrpení za duše, které nepřijmou dar Pravdy.

Ti, kdo jsou odpovědní za infiltraci mé církve na zemi, záměrně vybrali dobu půstu, aby urazili Mě, svého Ježíše, jenž zemřel v agonii, aby zachránil jejich duše.

Ti co se potulují po chodbách v Římě, jsou tak prosáklí zlem, že jeho největší znamení bude vidět v chaosu, který bude následovat, až se budou držet příkazů podvodníka. Chaos, nepořádek, rozdělení, rozpory, budou vidět všude v Římě. Tento zmatek je od Satana, protože nemůže pocházet z Boha.

Hněv přichází od Zlého a jeho zloba je hmatatelná, když se mé Světlo šíří mezi Božími dětmi. Dej ve známost, že pokud jsou na někoho vedeny tak brutální útoky v mém jménu, že je to má přítomnost, která vyvolává takovou reakci.

Jen Já, Ježíš Kristus, a moji následovníci, mohou být terčem takových urážek, a když shledáte, že se to stává nesnesitelným, prosím, modlete se tuto krátkou modlitbu:

"Sdílím tuto bolest s Tebou, drahý Ježíši, a prosím, abys požehnal mé nepřátele a ty, kteří Tě bičují, darem Ducha Svatého. Amen."

Nesvár bude pokračovat a mou agonii pociťují všichni svatí a andělé v nebi, neboť čas apokalypsy je blízko.

Držte se Mě, vašeho Ježíše, a vložte všechnu vaši důvěru ve Mne, zatímco buduji moji armádu zbytku v přípravě na přicházející ošklivou bitvu o duše.Váš Ježíš