I love you, My precious Remnant Church.


Prosím všechny moje posvěcené služebníky, aby volali ke Mně, svému milovanému Ježíši, neboť je mohu pokrýt svou vzácnou krví.

Jesus I trust in youHoly Spiritprayer for discermentBenedict XVIcourage to proclaim the Truthto priestshelp from Jesusdisorientationhopefaithfulness to Truthprayer for the clergycall to be faithfull to Jesus
2013-02-28 23:55

Má vroucně milovaná dcero,

seslal jsem mého Ducha Svatého, aby v tomto čase pokryl všechny Boží děti v úsilí rozptýlit temnotu zla ve světě.

Musíte se vytrvale modlit za všechny mé posvěcené služebníky, kteří se v tomto čase nalézají ve stavu strašného zmatku. Budou tak plní žalu v příštích několika týdnech kvůli konci vlády mého svatého vikáře, že nebudou vědět kam se obrátit.

Proto prosím všechny moje posvěcené služebníky, aby volali ke Mně, svému milovanému Ježíši, neboť je mohu pokrýt svou vzácnou Krví. Dám jim milosti potřebné k rozpoznání Pravdy mého učení. Potom poznají podvod, který je jim předkládán.

Nikdy nesmí o Mně pochybovat. Musí vložit veškerou svou důvěru ve Mne. Nikdy se nesmí vzdát mého jména a musí být neustále bdělí.

Řekni jim, že je vroucně miluji a že jim budou dány mimořádné dary z nebe. Tyto dary jim přinesou pokoj, naději a odvahu v bouřlivých časech, které leží před mou svatou církví na zemi.Váš Ježíš