I love you dear children. I await with longing for the day when you return into My Heavenly Embrace.


Toto velké osvícení svědomí se uskuteční potom, co můj svatý vikář opustí Řím.

the False ProphetBenedict XVIpersecution of Christianitypreparition to the Wargningtimetablerejection of Saviourto those lukewarm in their faith
2013-02-20 19:30

Má vroucně milovaná dcero,

i když se může zdát nespravedlivé, že Boží děti musí trpět pod vládou falešného proroka a antikrista, vězte však toto: Všechny duše na světě musí v jisté míře snášet bolest odmítnutí a utrpení, které jsem snášel Já, aby byly očištěny.

Já, skrze mé velké milosrdenství zajistím, že tato očista proběhne rychle. Pak vzroste počet mých následovníků, kteří jsou připraveni na můj Druhý příchod. Můj Otec s velkou něhou v srdci dohlédne na všechny zkoušky, které pocítí všechny jeho děti. Zasáhne, když zlovolné činy pronásledování, způsobené křesťanům, přesáhnou, co je dovoleno a zničí takové zlé lidi.

Nyní musíte očekávat můj Boží čin milosrdenství, neboť oddělí dobré od zlých. Toto velké osvícení svědomí se uskuteční potom, co můj svatý vikář opustí Řím.

Připravte se zachránit své duše. Tvrdohlavým duším mezi vámi bude dán velmi krátký čas, aby v pokoře padly na kolena a prosily Mě o milosrdenství. A pak se rozezní polnice a proroctví vedoucí ke konci, budou odhalena, jak bylo předpověděno.Váš Ježíš