I love you and want to pour all My graces on you, so you can infuse your souls to My Sacred Heart.


Arogance a pýcha lidí uráží Boží majestát.

prayer for the mitiagation of chastisementpridearrogancematerialismrichnessegoismcall to conversionOur Lady as Protector
2013-02-13 20:10

Můj svatý plášť pokrývá všechny z vás, kteří volají mě, vaši Nebeskou Matku, během těchto časů trestu. Jak se hněv mého Věčného Otce zvyšuje, vy, mé drahé děti, se musíte vroucně modlit, abyste zmírnili utrpení, které se vzedme jako příval vod přes celou zemi.

Musíte být stále zaměřeni na to, co vám říká můj Syn, a zůstat jednotní v modlitbě, aby tak hřích mohl být odpuštěn. Mrak hédonismu, visící nad západní částí světa, která se mému Synu vyhýbá, houstne každým dnem.

Arogance a pýcha lidí uráží Boží majestát. Jejich prázdné duše jsou jako prázdné nádoby a jsou plné bezcenného bohatství vytvořeného rukou člověka. Ve svých žádostivých srdcích už nemají místo pro pravou lásku, lásku k Bohu. Bez lásky k Bohu nejsou schopni milovat nikoho jiného, než sami sebe. To je příčinou, proč lidé zbytečně trpí víc, když nesdílejí lásku.

Staráte-li se jen o sebe, nemůžete poskytnout útěchu, nebo zmírnit utrpení těch, kteří jsou odkázáni na druhé.

Probuďte se, děti. Jen srdcem otevřeným Pravdě budete schopni docílit milosrdenství mého Syna.Vaše milovaná Matka
Matka Spásy