Don’t you know you are of Me and that this is a natural birthright? Lean on Me, My beloved followers


Intervence mého Otce již začala a jeho hněv otřese zemí.

warning of the Hellwarschastisement from Godmurderabortiondictature
2013-01-29 23:10

Má vroucně milovaná dcero,

ničení lidského života rukama těch, kteří neuznávají důležitost tohoto Božího daru, se stupňuje. Hrozný hněv mého Otce, vyvolaný tímto odporným hříchem, dosáhnul takového stupně, že jeho hřmot je slyšet po celých nebesích.

Ruka jeho hněvu vyvrhne toto zlo, až uchopí ty zlotřilce a zničí je. Za každého člověka zmasakrovaného jako zvíře, můj Otec uvrhne pachatele do pekelného ohně.

Vězte prosím, že jak se budou války stupňovat, zlotřilým diktátorům bude kladen odpor. Budou vykořeněni jako plevel a dostane se jim takové spravedlnosti, jakou na sebe přivolají.

Lidé nemohou vidět to, co vidím Já. Neznají rozsah zla, jež má za následek ničení života, ničení země a pronásledování lidí svými bratry a sestrami.

Intervence mého Otce již začala a jeho hněv otřese zemí. To stačí. Neschopnost lidí přijmout pravdu Boží existence je kořenem všeho zla. Člověk si zahrává se životem, jako kdyby měl kontrolu nade vším na této zemi, k tomu ale nemá oprávnění. Tomuto zlu nemůže být dovoleno pokračovat. Bude zastaveno a strach z Boha pocítí ti, kteří nepřijímají jeho zákony.Váš Ježíš