Remember I may condemn the sin but I love every sinner no matter what they have done.Never be afraid to come to Me, to talk to Me, for I love you too much to reject you when you show true remorse.


Budou vzlykat úlevou, až si uvědomí, že mají budoucnost, kde smrt neexistuje.

about this MissionHoly SpiritNew Paradise
2013-01-25 23:20

Má vroucně milovaná dcero,

v tomto čase moje moc tryská skrze sílu Ducha Svatého do srdcí lidí. Dokonce i vychladlé a vzdálené duše se obrátí prostřednictvím darů, kterými zkropím lidstvo pro vaši hojnou odpověď na volání nebes.

Nebude národa, aby nepřijal Ducha Svatého, nic nebude opomenuto; nebude žádný kněz, jenž by nevěděl o mých poselstvích; žádný můj milovaný učedník nedotčený zvěstováním, které přináším. Dokonce i ti, kteří Mě odmítají, se vrátí podruhé vyslechnout mé Slovo, protože můj Duch se dotkne jejich srdcí.

Radujte se, neboť jsou to teprve dva roky od zahájení této mise a mé Slovo se čte již ve více než dvou stech zemí a téměř čtyřiceti jazyky. Budu dále šířit má poselství ve všech jazycích; mezi bohaté i chudé; mezi ateisty i mými posvěcenými služebníky.

Nerozlišuji mezi tím, kdo nevěří v Boha, a těmi, kteří zasvětili svůj život Mně, jejich Ježíši. Každá duše je pro Mne stejně důležitá, jako ty, které Mě zraňují, které Mě zrazují, přivádějí k slzám, napadají Mě, křižují Mě a nenávidí – Já je miluji všechny. Proto jsem trpělivý. Vím, že když Pravdě porozumí, přijdou ke Mně. Pak budou vzlykat úlevou, až si uvědomí, že mají budoucnost, kde smrt neexistuje.

To je mé zaslíbení, to je vše, na co se musíte soustředit, když jste ustaraní, týraní, uráženi a zesměšňováni. Tento Nový ráj je pro vás všechny. Když bojujete za záchranu duší, noste toto zaslíbení ve svých srdcích.Váš milovaný Ježíš