I died for your sins on the Cross. I love you, children.


Nevšímej si otázek nebo požadavků na změnu mých slov.

free willcommitement to Jesusto those who do not believe in the Messagesguidance from Godauspiceremain silentJesus you take care of itdo not guess terms
2013-01-13 12:10

Má vroucně milovaná dcero,

nikdy nesmíš zapomenout, kdo je tvůj Pán. Když jsi vláčena do všech stran a moji stoupenci příliš zatěžují tvá ramena, musíš odolat. Vlož všechno do mých svatých rukou, zůstaň sama a pros Mě, abych všechno zařídil.

Musíš reagovat pouze na můj hlas. Každý jiný hlas, který ti přikazuje konat moje svaté dílo po jeho způsobu a výkladu, musí být ignorován.

Mnozí, kteří sledují toto poslání, si musí uvědomit, že moje slovo nemůže být ověřováno, měněno nebo přizpůsobováno, aby ostatním bylo vhod. Moje Slovo je svaté. Přijměte s vírou, co říkám a spokojte se s tím. Pokusy nalézt skryté významy, senzace nebo snahy věštit, jsou Mi odporné.

Učte se naslouchat mému hlasu. Nechte ho dotýkat se vaší duše a buďte vděčni za tento můj niterný dar učení a touhy. Činím to ze soucitu k vám, a protože vás miluji. Klást otázky a dožadovat se odpovědí, které chcete slyšet, je pro Mne urážlivé.

Má dcero, nevšímej si, prosím, otázek nebo požadavků na změnu mých slov, či významu toho, co ti říkám. Jak jsem ti řekl už dříve, nejsi k tomu oprávněna. A když ti nějaké vychytralé duše kladou obtížné otázky, na které nemáš odpovědi, zůstaň zticha.

Vy, kteří Mi jen stále podrážíte nohy provokováním a kritizováním mého svatého Slova, vězte, že jste jen ubozí, slabí hříšníci. To, že Mi kladete otázky pro pokoj vašich duší, není to, co je mě popuzuje. Je to vaše odmítnutí připustit, že Já, Ježíš Kristus, bych vůbec mohl promlouvat k světu tak, jak to činím dnes.

Když vezmete mé Slovo a překroutíte je, aby vyhovovalo vám, ztratí se jeho smysl. Pokud je potom znehodnotíte ze vzdoru proti mé svaté misi k záchraně této poslední generace, pak budete odvrženi stranou.

Můj plán je účinný, nyní, kdy vedu lidstvo rychle kupředu po cestě Pravdy. Ti, kteří se toulají a bloudí, zůstanou pozadu. Zbývá právě jen tolik času k záchraně každého z vás. Proč marníte tento čas? Je cenná každá minuta.

Dovolte Mi, abych vás vedl, učil a zachránil. Jestli vám mám pomoci, vyžaduji poslušnost ke Mně, vašemu Ježíši. Poslouchat Mě můžete jen tehdy, když odevzdáte vaši vůli Mně. Když to uděláte, ve vaší duši už nebude přítomen žádný zmatek.Váš Ježíš