I love you and await your response to My pleas for prayer.


Brzy uvidíte nové světlo, nové slunce.

changes of wheather patternsNew ParadiseGreat Miraclepoliticssunrejoicehopeambitiontwo sunsGod the Father, Creatorchanges on the Earthprayer for forgivenessweakness of human
2012-12-27 18:20

Má nejdražší dcero,

toto je poselství velké naděje všem mým dětem.

Nadešel čas předpověděných změn, kdy se bude měnit jak země, tak i planety a podnebí už nebude nadále předvídatelné.

Má velká moc se nyní projevuje jak v nebi, tak na zemi, když teď vedu boj proti mým nepřátelům. Satan a jeho démoni budou poraženi, ale postavili strašnou obranu. S její pomocí jsou jimi moje ubohé děti, jejichž srdce jsou naplněna politickými a světskými ambicemi, vtahovány do role, kterou mají sehrát, až se pokusí ukřižovat mé děti.

Člověk je slabý. Člověka lze snadno svést. Pro jeho zaslepenost k Pravdě, ustanovené Mnou od začátku stvoření, člověk věří ve lži. Věří lžím, jež chrlí Zlý, protože je přitahován sliby moci a slasti.

Mé děti, musíte projevit vděčnost za nádherné a velkolepé světlo mého království. Ty, má dcero, jsi viděla toto Světlo a víš, jak je mocné. Znáš Boží moc, a jak tě zahaluje. Dokážete si představit, jaké to bude, až vám odhalím můj Nový ráj? Ty, má dcero, jsi zahlédla jen velmi malou část toho nádherného a zářícího Světla.

Je důležité, abyste přivítali Světlo mého Syna ve svých srdcích. Když Ho požádáte, aby vás zachránil a vzal vás do svého Nejsvětějšího Srdce, budete to Světlo pociťovat.

Světlo nového úsvitu – nové éry – pomalu, ale jistě ozáří svět. Brzy uvidíte nové světlo, nové slunce. Bude větší a bude příčinou velkého úžasu.

Je to znamení mé moci a mého majestátu. Bude to zázrak a bude důkazem, že člověk plně nerozumí tajemství stvoření.

Jen Já, Bůh, Stvořitel vesmíru, ovládám vše, co je. Vše, co bude. Vše, co může být. Žádný člověk, žádný vědec, nemůže rozluštit tato nejsvětější tajemství, neboť člověku není dáno tomu rozumět v tomto čase.

Zázraky mého stvoření a síla mé moci budou ukázány světu. Nechť nikdo neudělá tu chybu, že by uvěřil, že Satan a jeho zlí následovníci mají nějakou moc přinést vám zázraky, které jsem stvořil pro každou jednotlivou bytost. Slíbil jsem vám odhalit Pravdu, abyste vy, mé děti, mohly setřít pavučiny, které vám zakrývají oči.

Až přijde den, kdy konečně přijmete Pravdu, poskytnu vám nejnádhernější bohatství, milosti a život, jaký byste si nedokázali ani představit, protože je mimo rámec vaší obrazotvornosti.

Jsem šťasten, že vám dnes sděluji toto poselství naděje. Doufám, že vám přinese hodně potěšení a pokoje.

Můj slib, přivést vás do vašeho konečného dědictví, se brzy stane skutečností.


Váš milující Otec